Fortsatta stridigheter drabbar civilbefolkningen i Chocó, Colombia

Bombsplitter som gjort hål i kyrkans tak. Foto: Krf Colombia

Samhället Piedra Honda drabbades tidigt på morgonen den 18 april av bombningar, endast 200 meter från samhället. Händelsen är en fortsättning på den colombianska militärens offensiv mot gerillagruppen ELN och är den andra bombningen inom loppet av en månad. Civilbefolkningens säkerhet har hotats och nu kräver de att inte längre hamna i korselden mellan konfliktens parter.

I Chocó, i nordvästra Colombia, drabbas civilbefolkningen ofta av konflikten mellan de väpnade aktörerna och Piedra Honda har upprepade gånger blivit utsatt. De senaste anfallen kommer i en tid då president Manuel Santos gått ut med ett offentligt uttalande om att militärens attacker mot gerillagruppen ELN ska intensifieras, samtidigt som fredsförhandlingar förs mellan staten och Farc på Kuba. Samhället Piedra Honda är anknutet till den etnoterritoriella organisationen Cocomopoca som arbetar för afrocolombianers markrättigheter.

När statliga och internationella aktörer besökte samhället en dryg vecka efter de senaste anfallen bekräftades att samtliga av husen i samhället har skadadats av splitter från luftanfallet. En krater går att finna enbart femtio meter från ett av husen. Befolkningen i Piedra Honda gav uttryck för den rädsla som de senaste händelserna har inneburit. Flera invånare vittnar om hur barnen fått men och nu blir panikslagna av starka ljud som till exempel en åskknall. Befolkningen har också ett stort behov av att få berätta sin historia.

Efter den första bombningen den 19 mars avled en kvinna till följd av att hon inte kunde uppsöka vård för sitt höga blodtryck. Befolkningens rörelsefrihet är inskränkt och en tryggad livsmedelförsörjning har omöjliggjorts.  

I området bor såväl afrocolombianer som urfolk och båda de etniska grupperna har påverkats. Urfolksreservatet Tahamí i kommunen Bagadó har sedan 2011 bombats flertalet gånger vilket leder till trauman när arméns flyg passerar över samhällena. Över 700 personer från fem samhällen har tvångsförflyttats till samhället Vivícora i närområdet. Enligt FN har runt 2000 personer fått sin rörelsefrihet inskränkt i området.

Befolkningen i Piedra Honda kräver statlig och internationell närvaro då de känner att situationen  de befinner sig i är så riskfylld att deras liv är i fara. De ber nu myndigheterna att respektera deras rättigheter och vädjar om psykosocialt och humanitärt stöd.

Text: Paulina Nybratt Sandin, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó, Colombia
Foto: Krf Colombia