Fortsatt stor digital klyfta mellan fattiga och rika

Världens 130 utvecklingsländer ligger fortfarande långt efter världens rika länder i fråga om den digitala utvecklingen. I de allra fattigaste länderna har mindre än sju procent av befolkningen tillgång till internet i sina bostäder. Den stora digitala klyftan uppmärksammades nyligen vid ett FN-möte.

Uppgifter från Internationella teleunionen, ITU, visar att drygt 81 procent av befolkningarna i världens 24 rikaste länder har tillgång till internet i sina hem, jämfört med endast 34 procent av befolkningarna i utvecklingsländerna som helhet. I världens 48 minst utvecklade länder är siffran endast 6,7 procent.

Enligt FN har endast 3,2 miljarder människor i världen tillgång till internet. Det betyder att en majoritet av jordens befolkning, 4,1 miljarder, fortfarande står utanför.

Samtidigt har mobiltelefonerna fått ett enormt genomslag och nått ut till en stor majoritet av världens befolkning. Av hela världens befolkning på 7,3 miljarder invånare lever 95 procent i områden med mobiltäckning.

Teknik avgörande för utveckling

I mitten av december hölls ett möte inom FN:s generalförsamling där världsorganisationen återigen slog fast att alla medborgare i dagens digitaliserade värld bör ha tillgång till den nya tekniken, som dessutom anses avgörande i arbetet för en hållbar utveckling. Mötet var en uppföljning tio år efter ett toppmöte om informationsteknik som hölls i Tunis 2005. Deltagarna underströk behovet av att motverka de stora digitala klyftor som fortfarande finns mellan länder och regioner - samt mellan män och kvinnor.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon påpekade att två av tre hushåll i utvecklingsländerna fortfarande saknar tillgång till internet, och att skevheten är ännu större för kvinnor.

- Hälften av den globala befolkningen är kvinnor. Men trots det är 200 miljoner fler kvinnor utan internet jämfört med männen. Dessa klyftor måste överbryggas, slog han fast.

Mötet utmynnade i ett dokument som även tog upp vikten av att förhindra att den digitala tekniken utnyttjas av brottslingar och terrorister.

Bidrar till att nå mål

Kathryn Brown, ordförande för den internationella organisationen Internet Society, ISOC, menade att det var positivt att mötet fokuserade på hur den digitala tekniken kan användas för att bidra till att uppnå FN:s nya hållbara utvecklingsmål. Hon menar dock att slutdokumentet inte fullt ut tar hänsyn till internets gränslöshet, utan lägger för stor vikt vid nationella lösningar för globala problem - i synnerhet när det gäller säkerhetsfrågor.

Samtidigt slog generalförsamlingens ordförande, dansken Mogens Lykketoft, fast att den digitala tekniken starkt kan bidra till utveckling på en rad områden.

- Tekniken har en allt viktigare roll för den ekonomiska och sociala utvecklingen, genom att öka produktiviteten, underlätta handeln och bidra till att skapa riktiga arbeten, sade han. 

Text: Thalif Deen/IPS