Fortsatt stor brist på kvinnor i världens parlament

 UN Womens ordförande Phumzile Mlambo-Ngcuka. Foto: Marisol Grandon/Department for International Development/Wikimedia Commons

Bara drygt var femte plats i världens parlament upptas av kvinnor och utvecklingen mot en ökad jämställdhet går mycket trögt. Det visar en ny rapport från Interparlamentariska unionen, IPU.

Enligt den nya rapporten ökade andelen kvinnor i världens högsta beslutande organ endast med 0,5 procent under förra året. För närvarande upptas 22,6 procent av platserna av kvinnor. Det är visserligen den högsta siffran som uppmätts, men på senare år har utvecklingen avstannat. År 2013 ökade andelen kvinnliga parlamentariker med 1,5 procent.

- Statistiken belyser det akuta behovet av kreativa lösningar och förändrade attityder om det ska finnas några möjligheter att målsättningarna om kvinnors ökande politiska deltagande, sade IPU:s generalsekreterare Martin Chungong när den nya rapporten lanserades i samband med Internationella kvinnodagen på tisdagen.

Målsättningen om en ökad kvinnlig representation finns med i FN:s nya utvecklingsmål. Ett av målen är att kvinnor fram till år 2030 ska ha uppnått jämlika möjligheter att delta i beslutsfattande på alla politiska nivåer.

"För att det r 2015"

Phumzile Mlambo-Ngcuka, ordförande för FN:s kvinnoorgan UN Women, påpekar att ett ökat kvinnligt politiskt deltagande är av avgörande betydelse för att det ska gå att uppnå alla övriga målsättningar.

I Amerika som helhet utgör kvinnorna i parlamenten nu 27,2 procent, vilket är den högsta siffran i världens regioner. I Kanada tillsatte den nye premiärministern Justin Trudeau för första gången i landets historia en jämställd regering under förra året. Som svar på frågan varför svarade han: "För att det är 2015".

IPU menar att det behövs kvotering för att se till att kvinnor ges möjlighet att ta plats i världens parlament. Organisationen menar även att kvinnor måste ges tillgång till de resurser som krävs för att bedriva valkampanjer samt uppmanar politiska partier att agera för att utöka möjligheterna för kvinnor. 

Text: Tharanga Yakupitiyage/IPS
Foto: Marisol Grandon/Department for International Development/Wikimedia Commons