Försök till fusk i valet

Enligt de första rapporterna från valdagen i El Salvador har dagen gått lugnt till, men flera oegentligheter har ändå rapporteras i samband med röstningen. Många röstlokaler öppnade över en timme för sent och flera fall har uppdagats med personer som bussats in från Honduras och Guatemala av ARENA för att rösta.

Rapporter från bland annat den salvadoranska föreningen för lokal utveckling och demokrati, FUNDASPAD, som bevakar valet, berättar om flera fall av försök till fusk. Det har till exempel funnits personer som använt sig av  falska identitetshandlingar för att kunna lägga fler röster och personer från grannländerna har med falska id-handlingar kommit till vallokalerna. I flera regioner har busslaster med personer från Guatemala och Honduras kommit för att rösta.

Valsekretessen har också varit hotad i flera fall, då placeringen av röstbåsen gjort att man kunnat se hur personerna röstat.  Flera vallokalsfunktionärer har dessutom varit dåligt utbildade i hur röstningen ska gå till och material har saknats. I Chalatenango upptäcktes dessutom att fyra av valfunktionärerna var guatemalaner med falska salvadoranska id-handlingar.

I San Salvador, där kampen står mellan ARENAS kanditat Norman Quijano och FMLN:s Violeta Menjívar, uppstod det kontroverser när Quijano kom med sin familj för att lägga sin röst. Alla familjemedlemmarna visade upp sina ifyllda röstsedlar för allmänheten och det samlade pressuppbådet, trots att det är förbjudet enligt lag. En funktionär som protesterade och sade att rösterna i och med detta skulle ogiltigförklaras tystades effektivt när ingen hindrade familjen Quijano att lägga ner sina röster i valurnan.

Det har också rapporterats att ARENA och PCN har bussat folk till vallokalerna och släppt av dem en bit innan, för att inte väcka uppmärksamhet, och trots att det är förbjudet att sprida propaganda inom en 100 metersradie från en vallokal, har både ARENA och FMLN gjort sig skyldiga till övertramp mot den lagen.

Malin Stråle