Förenade arabemiraten investerar i Argentina

Argentinas nya regering vill locka till sig fler utländska investeringar. I veckan slöts nya avtal som stärker samarbetet mellan Argentina och Förenade arabemiraten.

Denna vecka besökte Förenade arabemiratens utrikesminister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan Argentina i syfte att sluta flera samarbetsavtal mellan länderna, samt för att underteckna ett lån till den sydargentinska provinsen Neuquén.

Argentinas nya president Mauricio Macri, som installerades i december förra året, träffade i januari Hamad Shahwan al Dhaheri, chef för Abu Dhabi Investment Authority, Aida, som anses vara en av världens resursstarkaste fonder. Aida hanterar oljeinkomster från Förenade arabemiratens sju emirat, däribland Abu Dhabi och Dubai. Vid mötet uppges möjligheterna att öppna upp för investeringar i Argentina ha diskuterats.
 

Enorma kapitalresurser

Mellanösternexperten Luis Mendiola, som arbetar för Argentinska rådet för utländska relationer, Cari, menar att Förenade arabemiraten kan bli en viktig samarbetspartner för Argentina. Han understryker att landet vid Persiska viken har enorma kapitalresurser.

- Frågan för dem är var dessa ska investeras för att de ska kunna få högst avkastning på det stora överskott som samlades under den långa perioden av höga oljepriser, säger Luis Mendiola.

Fahad al Tafaq, chef för Förenade arabemiratens departement för internationellt samarbete, sade i slutet av förra året att landet är intresserat av ett utökat samarbete med flera länder i Latinamerika. Som exempel nämndes satsningar på industrier och infrastrukturprojekt.

För ett år sedan meddelade myndigheterna i den argentinska provinsen Neuquén att de fått ett lånelöfte på motsvarande 150 miljoner kronor från Förenade arabemiraten till ett bevattningsprojekt.

För tre år sedan undertecknade Argentinas dåvarande president Cristina Fernández avtal om livsmedelsexport med Förenade arabemiratens motsvarighet, Khalifa bin Zayed al Nahyan.


"Drar fördel av Argentina"

Luis Mendiola menar att det fördjupade samarbetet med Förenade arabemiraten även kan bli viktigt eftersom landet på Arabiska halvön dessutom fungerar som ett nav för vidare export av produkter till stora marknader som bland annat Saudiarabien, Indien, Pakistan och Iran.

Luis Mendiola påpekar att Förenade arabemiraten fram till nu inte har visat ett lika tydligt intresse för Latinamerika som för länder i Afrika och Asien.

- Jag tror att de drar fördel av att Argentina nu har en ny regering som inför världen har gett uttryck för att vilja bedriva en helt annat politik än den förra regeringen. Regeringsskiftet har väckt ett intresse för att ta reda på vilka möjligheter som finns, säger Luis Mendiola.

Text: Fabiana Frayssinet/IPS