”Förändringar av ekonomiskt system krävs”

*Statschefer från Latinamerika samt Spanien och Portugal manar gemensamt till förändringar av det globala ekonomiska systemet, dock inte helt utan motsättningar länderna emellan. Överenskommelsen är ett resultat av det XVIII toppmötet för Ibero-amerikanska stats- och regeringschefer som avslutades på fredagen efter tre dagars diskussioner i San Salvador.*

Toppmötet som hade ungdomar och utveckling på schemat kom dock främst att handla om det svåra ekonomiska läget i världen. Stats- och regeringscheferna tog tillfället i akt för att diskutera den pågående krisen. Man gav även länderna Argentina, Brasilien och Mexiko i uppdrag att presentera regionens ståndpunkter vid det kommande G-20 mötet i Washington i november.

*Presidenter på plats*
Så gott som samtliga ibero-amerikanska ledare deltog. Även Nicaraguas president Daniel Ortega, vars besök föregick av protester från flera olika salvadoranska kvinnoorganisationer (se länk nedan). På toppmötet lyste endast Venezuelas president Hugo Chávez och Kubas president Raúl Castro med sin frånvaro. De skickade istället sin vice utrikesminister respektive ambassadör i Brasilien som representanter.

Länderna är i slutdeklarationen överens om att gemensamma medel måste tas mot krisen. Detta innebär bland annat förslag såsom reformer av IMF och världsbanken samt starkare statligt ingripande. Man är även överens om att staterna måste utveckla politik som främjar ungdomars lärande och utveckling samt deras politiska deltagande.

*Minsta gemensamma nämnare*
Slutdeklarationen kan dock ses som minsta möjliga överenskommelse då flera av länderna, Argentina, Bolivia och Ecuador, ville inkludera mycket starkare kritik mot det nyliberala systemet och inte bara de mindre justeringar som den nu innefattar. Bolivias president Evo Morales anser till exempel att kapitalismen inte endast för med sig en ekonomisk kris utan även en energi-, mat- och ekologisk kris.

– Vi måste arbeta tillsammans, men om vi funderar på att rädda kapitalismen så tar vi fel, menar Morales och uppmanar till en demokratisering och en ändring i grunden av det globala ekonomiska systemet och välkomnar nya förslag på förändringar.

El Salvadors president, Elías Antonio Saca, anser å sin sida att krisen inte innebär några ideologiska problem utan rent ekonomiska. Ledare för flera länder, såsom Colombia, Mexiko och Peru, menar, liksom El Salvador, att åtgärder för att bemöta krisen behövs men utan att ändra systemet i grunden.

*Protest*
Samtidigt som stats- och regeringschefernas toppmöte gick av stapeln anordnades parallellt ett möte för ungdomar där deltagare från flera ibero-amerikanska länder medverkade. På fredagen genomförde ungdomarna en demonstration som gick dit toppmötet ägde rum och ett dokument med ungdomarnas ställningstaganden överlämnades till stats- och regeringscheferna. Ungdomarna menar att de inte kände sig representerade av ledarna och kräver en politik som garanterar utbildning för alla och som skapar utrymmen för ungas politiska deltagande samt arbetstillfällen med rättvisa och värdiga löner.

_Lisa Minell_