Förändrat klimat påverkar bolivianska småbrukare

Klimatförändringarna påverkar livet för invånarna på Bolivias landsbygd. Foto: Veronica Leytón
Klimatförändringar har försvårat situationen för quinoaodlare i Bolivia.
– Det borde satsas på undervisning i klimatfrågor och vikten av att respektera naturen, säger odlaren Juan Carlos Juanes till Latinamerika.nu. 

Juan Carlos Juanes är huvudansvarig för verksamheten på Yanapi, ett center för läxhjälp och fritidsverksamhet som ligger i El Alto. Han har jobbat som lärare under större delen av sitt liv, men vid sidan av detta har han hjälpt sina föräldrar att odla quinoa. Juan Carlos kommer från en stor familj, han har åtta syskon, och för honom är det viktigt att familjens traditioner förs vidare. Därför valde han i vuxen ålder att fortsätta jobba som quinoaodlare. Han berättar om hur fördelaktigt quinoa är som sädesslag, hur näringsrikt det är och hur lätt det är att lagra. Konkurrensen från grannlandet Peru, Latinamerikas största producent av quinoa, är emellertid hård. I Peru kan de quinoan skördas två gånger per år, medan man i Bolivia vanligtvis enbart skördar en gång per år.

Varmare klimat
Sedan några år tillbaka har de bolivianska quinoabönderna ställts inför ännu större utmaningar i och med de drastiska klimatförändringarna. Något som vittnar om temperaturhöjningarna i landet är att istäckena på de bolivianska glaciärerna i rask takt smälter bort. På berg som tidigare var täckta i vitt lyser snön numera med sin frånvaro. Glaciären Chacaltaya, känd för att vara världens högst belägna skidort, var tidigare en populär turistattraktion i Bolivia, men är sedan år 2009 helt bortsmält. På grund av den globala uppvärmningen hotas flera andra andinska glaciärer av samma öde. Även för landsbygdens småbrukare är klimatförändringarna ett stort problem.

– Klimatförändringarna har påverkat oss bönder väldigt mycket. Vädret är inte längre pålitligt utan mycket oförutsägbart. Perioder med sol, regn, värme och kyla inträffar inte längre när de borde göra det. Under sommarmånaderna är det mycket varmare än vad det brukar vara. Medan man på landsbygden lider av torkan orsakar de häftiga skyfallen översvämningar i städerna. Innan såg det inte ut såhär, berättar Juan Carlos.

Försämrade försörjningsmöjligheter
Långa perioder av torka och regn som kommer när de inte borde göra det har enligt Juan Carlos gjort att quinoaproduktionen har minskat kraftigt. För dem som försörjer sig som bönder blir det allt svårare att få det att gå runt ekonomiskt. För att ändå kunna överleva tvingas bönderna hitta andra lösningar. Flera bekanta till Juan Carlos har till exempel tvingats sälja sina traktorer för att ha råd med mat på bordet.

– Det borde satsas på undervisning i klimatfrågor och vikten av att respektera naturen. Till stor del är det de rika länderna som genom sina föroreningar orsakar global uppvärmning. Men var och en måste försöka minska sin användning av vatten och plast. Dagens överkonsumtion av dessa produkter får nämligen konsekvenser för oss bönder, säger Juan Carlos Juanes.

Text: Jackie Kanerot, deltagare i kursen De ungas rätt, Billströmska folkhögskolan
Foto: Veronica Leytón