Folkligt parti med rättvisa ambitioner i Panamavalet på Söndag

På söndag den 4 maj hålls allmänna val i Panama. Cirka 2,5 miljoner personer kommer att besluta landets politiska, ekonomiska och sociala framtid för de kommande fem åren. En nykomling bland partierna, FAD, hoppas på högt folkligt stöd när det lyfter fattigdom- och rättighetsperspektivet.

De viktigaste valfrågorna i Panama har kretsat kring hälsovård och utbildning, de höjda levnadskostnaderna, utlandsskulden och korruptionen. Den nybildade koalitionsfronten Frente Amplio para la Democracia, FAD, sticker dock ut med att även lyfta frågor som miljö, utvinningen av naturresurser, autonomi och respekt för urfolken, livsmedelssuveränitet och behovet av en konstituerande församling. Man räknar med ett stort valdeltagande, kring 80 procent av de röstberättingade.

Den senaste opionsundersökningen, utfärd av av Dichter & Neira Reserach Network, gjordes i början av april och visar oavgjort mellan José Domingo Arias från nuvarande regeringspartiet Cambio Democrático och Juan Carlos Navarro från Partido Revolucionario Democrático (PRD) med Juan Carlos Varela på en säker tredjeplats. Övriga kandidater har tillsammans 2 procent, varav FAD utgör 1 procent.

Det finns dock röster, bland andra Dr. Julio Manduley, direktör för Centret för Strategiska Studier, som hävdar att opinionsundersökningarna är totalt manipulerade. Genaro Lopez, presidentkandidat för FAD, som enligt senaste undersökningen har 1procent av rösterna, tror inte heller att resultaten stämmer.
- Jag tror att vi kan få så mycket som 10 procent av rösterna och därmed komma in i parlamentet, få ett par borgmästarposter och flera representatner i kommunstyrelser, säger han till Latinamerika.nu

Ny aktör sprungen ur folkliga baser

FAD är en vänsterorienterad koalitionsfront som är sprungen ur sociala rörelser i landet och bryter därmed den vanliga ordningen vad gäller partier. FAD består av ledare från den sociala rörelsen Frenadeso, där landets viktigaste fackförening, SUNTRACS och andra organisationer och förbund ingår.

Partiet har under cirka tre års tid arbetat hårt på basplanet och menar därför att de har en solid folklig bas. För Latinamerika.nu berättar även flera av representanterna att de kommer vara noga med att inte blanda ihop partiarbetet med folkrörelsearbetet, ett fenomen som i andra fall lett till försvagat civilt samhälle.Till exempel menar fackföreningsledarna att deras strävan inte är att uppnå en post inom regeringen eller bli invald i parlamentet utan stödja dessa kamrater med sitt organisatoriska arbete och inom sina intresseområden. Vidare säger de att de naturligvis även kommer att kräva att de valda sedan verkar för en ändrad politik, till gagn för folket.

Ekonomisk utveckling till högt pris

FAD är bland annat sprungen ur en kritik mot den rådande ordningen där man menar att den ekonomiska utveckling Panama upplevt de senaste decennierna skett på bekostnad av ökade klyftor och brott mot mänskliga och kollektiva rättigheter.

Fattigdomen på landsbygden och städernas ytterområden är stor. Enligt CEPAL (Comision Economica para America Latina y el Caribe) har fattigdomen ökat från 25.8 procent 2010 till 36.8 procent mars 2014, trots att landet haft en strålande makroekonomisk tillväxt under de senaste 10 åren.

Bland urfolken, som utgör cirka 6 procent av befolkningen, är 98 procent fattiga, de allra flesta extremt fattiga. Landet har sju urfolksgrupper, varav de två största är de välkända kuna, eller guna, och den största urfolksgruppen gnäbe-bugle. Stor del av landes yta utgörs av de så kallade comarcas, det vill säga autonoma territorier där de respektive urfolkens traditioner och vilja har rätt att styra utvecklingen enligt lag. Dessa rättigheter har dock inte respekterats av den sittande regeringen då de givit konsessioner för exploatering av naturresurserna i dessa områden, mot urfolkens vilja.

FAD har starkt stöd i ett par områden som hör till huvudstandsregionen, samt Chiriqui, Bocas del Toro och La Chorrera. Om detta räcker för att ta sig in i regeringen, får vi se efter valet på söndag.

Text och Foto: Berit Svensson Hernandez, Latinamerikagrupperna

Fakta

FAKTA:
Partierna som ställer upp, med sina respektive presidentkandidater:

  • -Partido Revolucionario Democrático (PRD): Juan Carlos Navarro (socialdemokratiskt, grundatavOmarTorrijos)
  • -Partido Popular: Juan Carlos Varela (f.d. kristdemokraterna), i alliansmedPartido Panameñista
  • -Cambio Democrático: José Domingo Arias (parti i regerinsställning). Kandidat till vicepresidentposten är nuvarande president Martinellis fru, enda kvinnliga kandidaten. I allians med MOLIRENA.
  • -Frente Amplio para la Democracia (FAD): Genaro López
  • -Tre oberoende kandidater:Esteban Rodríguez, Gerardo Barroso och Juan Jované

Valet omfattar 1.648 olika poster: president och vicepresident, 20 ledamöter till centralamerikanska parlamentet, 71 ledamöter till parlamentet, 77 borgmästarposter samt 648 representanter för de olika distrikten som ledamöter i det som motsvarar kommunalstyrelse, alla med sina respektive suppeanter.