Fler äldre sätter hård press på Latinamerikas kvinnor

I takt med att livslängden ökar i Latinamerika ökar även kvinnornas ansvar - då de ofta förväntas ta hand om de äldre. Foto: Wikimedia Commons

Många latinamerikanska kvinnor förväntas inte bara sköta sina egna arbeten och hushållssysslor, utan också ta hand om åldrande familjemedlemmar. Men i takt med att allt fler blir äldre ställs många kvinnor inför en mycket pressad situation.

Enligt Argentinas statistikmyndighet Inec lägger landets kvinnor dubbelt så mycket tid på omvårdnad jämfört med männen. En av dem som vet hur svårt det kan vara att få tiden att räcka till är den argentinska yrkeskvinnan och trebarnsmamman Alicia, som nu ansvarar för sin 99-åriga mamma. Hennes mamma mår bra med tanke på sin ålder, men Alicia oroar sig över hur det ska bli framtiden, eftersom hon inte kommer att ha råd att betala för att någon ska ta hand om mamman på heltid.

- Min mammas tillstånd är på väg att förändras, och allt blir svårare och svårare för henne, samtidigt som hennes minne har börjat svikta, säger Alicia, som inte vill uppge sitt fullständiga namn.

Fram till nu har hon lyckats sköta både sitt arbete och sin mammas omvårdnad med hjälp av en kusin och en kvinna som hon anlitar då och då.

- Men snart kommer jag att bli tvungen att hitta ett annat alternativ. Men jag har ingen aning om hur, och tiden räcker inte till. Men jag måste hitta en lösning, om jag även ska kunna fortsätta med mitt eget liv, säger hon.

Tuff situation för kvinnorna

Med tanke på de demografiska förändringarna i Latinamerika riskerar situationen snarare att förvärras för många kvinnor. Det säger Gimena de León vid FN:s utvecklingsprogram UNDP.

- Vi står inför en vårdkris i Latinamerika. I takt med att medellivslängden ökar blir allt fler äldre, och det blir allt fler människor som behöver hjälp, säger Gimena de León till IPS.

Utvecklingen går samtidigt åt motsatt håll i fråga om hur många som har möjlighet att hjälpa sina äldre familjemedlemmar, eftersom allt fler kvinnor börjat arbeta utanför hemmet.

- Det är där flaskhalsen uppstår, säger Gimena de León.

Enligt Internationella arbetsorganisationen, ILO, befinner sig 53 procent av regionens kvinnor i arbetsför ålder ute på arbetsmarknaden. År 2050 beräknas samtidigt en fjärdedel av regionens befolkning bestå av åldrande människor - vilket innebär en demografisk förändring som regionen aldrig tidigare har ställts inför.

René Mauricio Valdés, som är UNDP:s representant i Argentina, menar att dessa förändringar skapar ett tomrum - eftersom det fram tills nu har tagits för givet att kvinnorna ska ta hand om sina åldrande familjemedlemmar.

Jämställdheten måste ökas

UNDP och ILO menar att regionens regeringar måste agera för att öka jämställdheten.

- Den nuvarande politiken räcker inte för att minska den börda som omvårdnaden blir för familjerna, och i synnerhet för kvinnorna - som utför dessa sysslor i mycket högre grad än männen. Det är orättvist när man ser den tid och de resurser som kvinnor lägger på detta, och staten måste ta en del av ansvaret, säger Gimena de León.

Fabián Repetto, som arbetar för en argentinsk organisation för ökad jämställdhet, menar samtidigt att denna fråga inte har fått den uppmärksamhet den förtjänar i den offentliga debatten.

- Frågan har aldrig prioriterats inom politiken, säger hon till IPS, och tillägger att detta måste förändras i takt med att problemen blir allt mer akuta.

Text: Fabiana Frayssinet/IPS
Foto: Enramada/Wikimedia Commons