Fiskare kräver att Chiles fiskelag upphävs

De småskaliga fiskarna runt om i Chile kampanjar för en ny fiskelag. Foto: Kajsa Jansson

De småskaliga fiskarna i Chile har varit emot landets fiskelag från start, då den bland annat innebär en privatisering av havet och starkt begränsar deras fiskemöjligheter. Sedan det avslöjats att ministern som drev igenom lagen år 2013 fått ansenliga summor av stora fiskeföretag för att anpassa lagen efter deras krav är motståndet än större - nu kräver fiskarna att lagen upphävs.

I början av maj startade Chiles organisationer för småskaligt fiske och försvar av Chiles fisketillgångar (Condepp), en nationell kampanj med mot den rådande fiskelagen. Syftet är att informera allmänheten och skapa en namninsamling för att sätta press på regeringen och president Michelle Bachelet att upphäva den starkt kritiserade fiske- och jordbrukslagen.

– De småskaliga fiskarna har initierat denna kampanj för att hedra arbetarnas och de lägre samhällsklassernas kamp för att återta sina rättigheter. Med start här i Iquique börjar vår kampanj mot korruptionen, för att återta vårt hav och återgå till vårt fiske, säger Gino Bavestrello, ledare för federationen för småskaliga fiskare i Corral, i södra Chile.

Företag sponsrade fiskelagen

I samband med domstolsförhandlingar har det nyligen framkommit att lagstiftningsprocessen finansierades med pengar från de sju familjer som äger den största andelen av chilenska industrier och företag, och som direkt tjänar på en privatisering av landets fiskeresurser. Resultatet av lagstiftningen från 2013 är att äganderätten till det chilenska fisket överlämnas, helt gratis och för all framtid, till dessa sju familjer. Detta samtidigt som 90 procent av de småskaliga fiskarna berövas på sin rätt till landets marina resurser. Även ursprungsfolk som mapuches, lafkenches, williches, kaweskar och rapa-nui förlorade i och med den nya lagen sin rätt att ta del av det chilenska fisket.

Chiles regering har efter kritiken uppdragit FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) att granska lagen och dess konsekvenser. Ett arbete som beräknas vara klart om åtta månader.  

Text: Ecoceanos.cl
Foto: Kajsa Jansson
Översättning: Kajsa Jansson, frilansskribent

 

 

Fakta

Chiles fieskelag

2013 utfärdades den nya fiskelagen som privatiserade Chiles fiskeresurser. Den allra största delen av landets fiskekvoter föll i händerna på de sju företagarfamiljer som i nuläget kontrollerar det industriella fisket. Bland de småskaliga fiskarna var det endast ägare av fiskebåtar som fick del av kvoterna, vilket lämnade de fiskare som tidigare försörjt sig endast på sin egen arbetskraft helt utan rättigheter.

Lagen har kritiserats för att ha stiftats under korrupta omständigheter då politikerna som var ansvariga för stiftandet av lagen anklagas för att ha mottagit stora summor pengar från de industriella fiskeföretagen. Dessutom hävdar motståndare att lagen bryter mot ILO-avtalet 169 om ursprungsfolks medbestämmanderätt, då de inte tillfrågades innan lagen stiftades.