Fattigdomen minskar i Latinamerika

Fattigdomen i Latinamerika är idag den lägsta på 20 år. Utvecklingen presenteras i en rapport utförd av FN:s regionala organ, Ekonomiska Kommissionen för Latinamerika och Karibien (ECLAC).

ECLACs mätningar visar att fattigdomen i Latinamerika har sjunkit från 48,4 procent till 31,4 procent under perioden 1990-2010.  Detta innebär att 177 miljoner människor lever i fattigdom för närvarande. Enligt ECLACs prognoser kommer detta antal att minska ytterligare till 174 miljoner innan årets slut.

Den främsta orsaken till framsteget uppges vara ökade inkomster.  Länderna där fattigdomen har minskat mest är Peru, Ecuador, Argentina, Uruguay och Colombia. De enda länderna där fattigdomen har ökat är Honduras och Mexiko.

Fattigdom och ojämlikhet fortsätter att minska i regionen trots den globala ekonomiska krisen. Den positiva utvecklingen hindras dock fortfarande av stora klyftor mellan olika arbetssektorer.

Rapporten visar att även den extrema fattigdomen har minskat från 22,6 procent till 12,3 procent. Andelen extremt fattiga kan dock öka till 12,8 procent i slutet av året, som en följd av högre livsmedelspriser.

ECLAC ser regeringarnas ökning av sociala utgifter som väldigt positivt men påpekar att det behövs ännu mer för att uppnå en mer jämlik fördelning av inkomster.

Text och foto: Anna Egelbach, Latinamerikagrupperna

Källa: BBC