EU:s medborgare vill öka biståndet till fattiga länder

En bred majoritet av medborgarna i EU:s 28 medlemsländer är mycket positiva till en aktiv biståndspolitik och anser att biståndet till världens utvecklingsländer bör höjas. Det visar en ny opinionsundersökning utförd av EU, som presenterades på måndagen.

Trots de ekonomiska problem som präglat EU på senare tid är stödet för en generös biståndspolitik fortsatt stort bland befolkningen, visar den nya opinionsundersökningen, en så kallad Eurobarometer.

Enligt den nya undersökningen anser allt fler att det internationella biståndet till fattiga länder bör höjas, samtidigt som de flesta européer känner sig "mycket positiva" till utvecklingsarbete och samarbete.

I undersökningen svarar 67 procent av de tillfrågade att biståndet bör öka. Det är en ökning med sex procentenheter jämfört med en undersökning som gjordes 2013. Detta samtidigt som 85 procent anser att det är viktigt att hjälpa människor i utvecklingsländer. Enligt rapporten skulle "nästan hälften av de svarande vara beredda att personligen betala mer för varor och produkter från dessa länder, medan nästan två tredjedelar anser att kampen mot fattigdomen i utvecklingsländerna ska vara en av EU:s mest prioriterade frågor".

Europa tjänar på aktiv biståndspolitik

En tredjedel av de tillfrågade, 34 procent, svarar samtidigt att de själva försöker bekämpa fattigdomen, de flesta genom att skänka pengar till välgörenhetsorganisationer. En stor majoritet menar att även Europa tjänar på en aktiv biståndspolitik, närmare tre fjärdedelar anser att detta ligger i Europas intresse och att det bidrar till en fredligare och mer rättvis värld.

- Jag känner mig väldigt upplyft av att våra medborgare fortsätter att visa ett så stort stöd för Europas roll i utvecklingsarbetet - detta trots den ekonomiska osäkerhet som finns inom EU, sade EU:s utvecklingskommissionär Neven Mimica i samband med publiceringen av den nya undersökningen.

Jens Martens, chef för den Bonn-baserade organisationen Global Policy Forum-Europe, menar att undersökningen visar att en bred majoritet av EU:s medborgare är för global solidaritet och internationellt samarbete.

- Detta är goda nyheter. Nu måste EU:s regeringar följa sina medborgares vilja, säger han till IPS.

Enligt honom kommer EU:s globala solidaritet snart att prövas, när FN ska formulera nya globala utvecklingsmål som ska börja gälla efter 2015, samt i diskussionerna kring hur utvecklingsarbetet ska finansieras. Jens Martens anser att EU:s regeringar måste följa medborgarnas önskemål om förhöjda biståndsanslag, men också satsa mer på rättvis handel och nya investeringsregler samt på ett förbättrat internationellt skattesamarbete inom FN:s regi.

Få länder lever upp till biståndsmålet

Den senaste statistiken visar att bara fem länder i Europa lever upp till det fastslagna målet om att världens rika ska avsätta minst 0,7 procent av bruttonationalprodukten till världens fattigaste länder. Dessa är, i fallande ordning, Norge, Sverige, Luxemburg, Danmark, Storbritannien och Nederländerna.

I en intervju med IPS nyligen påpekade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon betydelsen av ett kommande internationellt möte om finansieringen av utvecklingspolitiken som ska hållas i Etiopien i juli. Enligt honom blir detta möte ett av de viktigaste som kommer att hållas för utformningen av de 17 hållbara utvecklingsmål som FN ska slå fast i samband med ett toppmöte i september.

Generalsekreteraren underströk samtidigt att det är mycket viktigt att finansieringen står klar i god tid innan de nya utvecklingsmålen klubbas. Ban Ki-Moon sade samtidigt att biståndet från världens rika länder till de fattiga "är nödvändigt, men otillräckligt".

Enligt FN hungrar fortfarande över 800 miljoner människor i världen medan över 750 miljoner har brist på vatten och fler än en miljard tvingas leva i extrem fattigdom.

Text: Thalif Deen/IPS