Ekobrott kostar fattiga länder enorma och stigande belopp

Närmare en biljon dollar om året lämnar utvecklingsländerna till följd av skatteflykt, korruption och andra typer av ekonomiska brott. Det visar en ny rapport, som dessutom pekar på en snabb ökning av dessa illegala penningflöden.

Beloppens omfattning framgår om man jämför dem med de summor som satsas på bistånd och utländska investeringar i de berörda länderna. Under 2012 var de illegala penningflödena elva gånger högre än biståndet på global nivå.

Den nya rapport som i början av december lanserades av forskningsinstitutet Global Financial Integrity, GFI, i Washington, bekräftar tidigare uppskattningar om de svindlande belopp som världens fattiga länder årligen går miste om. Men rapporten visar även att utvecklingen under de senaste åren snabbt har accelererat.

År 2003 beräknas 297 miljarder dollar ha lämnat utvecklingsländerna genom illegala transaktioner. Men den summan är relativt liten jämfört med de 991 miljarder dollar som beräknas ha gått förlorade år 2012, den rekordsiffra som presenterades det senast granskade året.

Falska faturor för ut pengar

Uppgifter tyder alltså på att de illegala penningflödena mer än tredubblades under mindre än ett decennium. Under hela den granskade perioden, mellan 2003 och 2012, förlorade utvecklingsländerna minst 6,6 biljoner dollar, enligt GFI. Det motsvarar en ökning på 9,4 procent per år - en dubbelt så hög siffra som genomsnittstillväxten i världens länder.

Falska fakturor är en av de vanligaste metoderna för att föra över pengar illegalt till utlandet.

- Efter nedgången under finanskrisen så är den globala handeln igång igen, vilket gör det enklare att syssla med falska fakturor. Många fler har lärt sig hur man gör detta, och är beredda att göra det, säger GFI:s ordförande Raymond Baker till IPS.

- Siffrorna ökar inte bara snabbare än genomsnittstillväxten, utan också snabbare än den globala handeln, tillägger han.

Stort problem för utvecklingsländer

Dessutom är GFI:s siffror enligt Raymond Baker lågt beräknade, och tar inte upp alla typer av kriminella transaktioner till utlandet. Han understryker att kapitalförlusterna är ett problem som påverkar alla utvecklingsländer, men siffrorna är särskilt höga i tillväxtekonomier som Kina, Ryssland, Mexiko och Indien.

Snabbast växer dock de illegala penningflödena från Mellanöstern och Nordafrika. Men även från södra Afrika, där några av världens fattigaste befolkningar lever, ökar snabbt de illegala transaktionerna.

- Om vi tar fasta på dessa uppgifter så kan vi hantera fattigdomen under vår livstid. Länderna behöver resurser och om vi sätter stopp för dessa illegala aktiviteter så kan pengarna istället gå dit de bäst behövs, säger Eric LeCompte, som är expert på finansfrågor för olika FN-organ.

Text: Carey L. Biron/IPS