Egen vattenkraft förändrade livet i honduransk fiskeby

Tidigare fick befolkningen i den lilla fiskebyn Plan Grande på Honduras kust använda sig av stearinljus på kvällarna och den lilla el som producerades kom från dyra fossila bränslen. Nu är allt förändrat - tack vare ett litet vattenkraftverk som lokalbefolkningen sköter tillsammans.

Till byn Plan Grande kan man endast ta sig via båt från kuststaden Río Coco. Här bor 500 personer som numera har tillgång till el dygnet runt, till skillnad från tidigare, då de endast hade el några timmar i veckan. Alla i byn lever på fiske eller odlingar, och bristen på el slog särskilt hårt mot fiskare eftersom de inte hade möjlighet att lagra sin fångst i kylrum. I stället tvingades de sälja all fisk direkt - till lägre priser.

- Det fanns inget förhandlingsutrymme, och det var alltid vi som förlorade på det, säger byledaren Óscar Padilla, som varit den drivande kraften bakom förändringarna i byn.

Tack vare spanska biståndspengar hade byn tidigare tillgång till el tre timmar i veckan, men avgifterna var höga. Men 2011 besöktes byn av biståndsarbetare, bland annat från FN:s utvecklingsprogram, UNDP. Deras förslag var att byn skulle bygga ett eget vattenkraftverk. Hela samhället engagerade sig i projektet och med hjälp av biståndspengar från bland annat Tysklands biståndsmyndighet GIZ fick Plan Grande tillgång till förnyelsebar el.

- Våra liv förändrades, nu har vi el dygnet runt och kan använda kylskåp, fläktar och till och med teveapparater - även om vi måste hålla vår elkonsumtion inom vissa ramar, säger Edgardo Padilla, som arbetar med att driva vattenkraftverket.

Gemensamma regler

Byborna har gemensamt bestämt hur och när man tillåts belasta elsystemet.

- Luftkonditionering är inte tillåten eftersom det drar så mycket el, och lampor och frysar måste vara energisnåla, berättar Edgardo Padilla.

Dessutom har energikostnaderna sjunkit för alla. Tidigare fick hushållen betala motsvarande 140 kronor i veckan för att ha tillgång till el i tre timmar. Numera betalar de i stället dryga 30 kronor i veckan för en kontinuerlig tillgång till el.

Vattendammen ligger ett par kilometer utanför byn vid floden Matias, och har en effekt på 16,5 kilowattimmar.

Byborna har även tagit fram en plan för att skydda miljö och vattenresurser, bland annat genom att sätta upp bevakningskameror för att motverka skogsskövling. Belkys García driver en plantskola och alla bybor deltar i återplantering av skog runt byn.

- Vi har organiserat oss och genom plantskolan vill vi även försöka skapa nya inkomster, genom att odla rambutan-träd, berättar Belkys García.

En föregångsmodell

Santa Fes borgmästare Noel Ruíz är stolt över vad byn har åstadkommit.

- Vi kan tjäna som föregångsmodell för användningen av förnybar el på nationell nivå. Befolkningen är lycklig, för de har inga elproblem, något som är vanligt i resten av landet. Folk har insett att de finns en koppling mellan miljöskydd och välmående, säger borgmästare Noel Ruíz.

Tack vare det nya vattenkraftverket finns det numera även ett bageri i Plan Grande.

- Som liten flicka kunde jag aldrig föreställa mig att jag en dag skulle kunna byta ut stearinljusen mot ellampor. Saker har verkligen förändrats för oss, säger den 55-åriga bybon Julia Baños till IPS.

Text: Thelma Mejía/IPS