Ecuador ställer in återbetalningen av utlandsskulden

*Utlandsskulden är omoralisk och illegitim. Det hävdade president Rafael Correa på fredagen i samband med beskedet om att Ecuador ställer in nästa planerade återbetalning.*

Correa motiverade beslutet med att utlandsskulden härrör från tidigare korrupta regeringar och därför bör betraktas som olaglig. Ecuador kommer nu att pröva lånens giltighet i internationella domstolar. Återbetalningen var planerad till nästa måndag och räntan som skulle ha betalats uppgår till 30,6 miljoner dollar. Den totala skulden är på drygt 3800 miljoner dollar. Analytiker spår att inställningen av återbetalningen kan få allvarliga konsekvenser i form av rättsliga påföljder och svårigheter att få nya krediter.

_Malena Wåhlin_