Diskriminering av minoriteter i fokus på FN-möte

Fler än 45 miljoner av Latinamerikas runt 600 miljoner invånare tillhör någon av regionens över 800 olika urbefolkningar. Foto: Wikimedia Commons

Många av Latinamerikas urbefolkningar är fortfarande utsatta för diskriminering, fattigdom, minskade möjligheter och högre barn- och mödradödlighet. Det belystes vid ett FN-möte som nyligen hölls i Mexico City.

Fler än 45 miljoner av Latinamerikas runt 600 miljoner invånare tillhör någon av regionens över 800 olika urbefolkningar.

- Länderna i Latinamerika har inte fullt ut arbetat för att följa de internationella konventionerna, sade aktivisten Ángela Suc från Guatemala till IPS i samband med mötet i Mexico City som hölls i samarbete mellan FN:s befolkningsorgan UNFPA och FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien, Eclac.

Enligt en rapport från Eclac är Brasilien det land på kontinenten där det största antalet olika urbefolkningar finns, följt av Colombia, Peru och Mexiko. Det största antalet invånare som tillhör urbefolkningar återfinns i Mexiko, där de utgör nästan 17 miljoner, följt av Peru, Bolivia och Guatemala.

Samma rapport slår även fast att många urbefolkningar riskerar att dö ut på grund av demografiska orsaker, eller kulturella, i bland annat Brasilien, Bolivia, Colombia och Peru.

Utsatta för flera problem

Urbefolkningar är utsatta för en rad problem - som att de blir bortdrivna från sina marker. Andra återkommande problem är brist på mat, att urfolkens vattenkällor förorenas, att jordar utarmas, och höga dödstal. Även barnadödligheten har förblivit högre. Störst är ojämlikheten i Panama, Peru och Bolivia. Detta samtidigt som undernäring förblivit ett stort problem i Guatemala, Ecuador, Bolivia och Nicaragua.

Vid sidan av urbefolkningar lever det även fler än 120 miljoner människor i Latinamerika vars ättlingar kom från Afrika. Störst är den gruppen i Brasilien, där de består av 97 miljoner människor. Samtidigt är statistiken haltande, eftersom vissa länder inte tar upp frågan om etnisk hemvist i sina folkräkningar. En tidigare rapport från Eclac har bland annat visat att tonårsgraviditeterna är mer utbredda bland personer med afrikanska ättlingar.

Större hänsyn utlovas

Vid en föregående konferens, som hölls i Montevideo i augusti 2013, utlovade de latinamerikanska länderna att ta hänsyn till urbefolkningarna i utformandet av offentliga satsningar. Länderna garanterade även att visa respekt för deras rättigheter i flera avseenden. Vid samma konferens kom man även överens om att bekämpa de orättvisor som drabbar regionens svarta befolkning.

Mötet i Mexico City avslutades med att de deltagande länderna godkände en handlingsplan för att leva upp till tidigare löften.

Vid sidan av det officiella mötet i Mexiko hölls även ett parallellt socialt forum med deltagare från en rad olika organisationer. Där kritiserade många deltagare att de löften som gavs i Uruguay för över två år sedan ännu inte har börjat förverkligas. 

Text: Emilio Godoy/IPS
Foto: 
Ericwaltr/Wikimedia Commons