Delseger för lencafolket i fallet Rio Blanco

Överklagandet av domen av de tre människorättsförsvararna som den 20 september 2013 dömdes för bland annat illegal vapenhantering, uppvigling och skadegörelse i samband med medverkan i protester mot ett dammbygge i Rio Blanco, Honduras, accepteras. Detta innebär att de tre nu tillfälligt går fria medan rättsfallet omprövas. Men ännu är kampen om floden Gualcarque långt ifrån slut.

Överklagandet accepterades i en domstol i Comayagua i förra veckan. . Fallet gäller Berta Cáceres, Tomás Gómez och Aureliano Molina, tre ledare i organisationen Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), som är aktiva i kampen för ursprungsfolks rättigheter och försvaret av naturen. Ett av de fall COPINH och de tre ledarna har stöttat är kampen mot vattenkraftverket Agua Zerca i Rio Blanco. Nio samhällen tillhörande ursprungsfolket Lenca, som bor vid floden Gualcarque, har gått ihop och vägrar sälja sina marker. Detta har lett till att anställda vid företaget DESA, som driver projektet, använt sig av utpressningsmetoder så som vandalisering av markerna och avstängning av vattentillförsel. Konflikten har även lett till flera skadade och en död i samband med protester.

"Ett fall av kriminalisering av sociala rörelser"

Det är företaget DESA, som driver vattenkraftverksprojektet i Rio Blanco, och åklagarmyndigheten i Intibucá som stämt de tre människorättsförsvararna för induktion, uppvigling, skadegörelse och illegal vapenhantering. Latinamerikagrupperna träffade Tomás Gómez, en av de åtalade, i November förra året. Han menar att anklagelserna inte alls stämmer och att det är ett fall av kriminalisering av sociala rörelser som motsätter sig denna typ av "neoliberala, exploaterande och vinstdrivande projekt".

- Detta är en strategi regeringen använder för att kunna tillfångata oss och misstänkliggöra oss för den allmänna opinionen, nationellt och internationellt, menar Tomás Gómez.

Amnesty International har tidigare uttalat sig om att en häktning av de berörda skulle strida mot internationell rätt och att de skulle klassas som samvetsfångar.

En delseger

Det nu vunna överklagandet innebär inte att fallet läggs ner, men att det kommer att omprövas. "En delseger som är en produkt av den kamp Lencafolket med relation till COPINH har fört och den solidaritet som visats med kampen nationellt och internationellt", skriver COPINH på sin hemsida.

COPINH kommer fortsätta att föra en juridisk kamp för att definitivt fria de tre ledarna från anklagelser. Vidare skriver de på sin hemsida att deras position fortfarande är att "projektet Agua Zerca och företaget DESA ska lämna området Rio Blanco eftersom de privatiserar floden Gualcarque, invaderar Lencafolkets territorium och kränker deras rättigheter".

- Folket i Rio Blanco har sagt att de inte tänker lämna sitt territorium vad som än händer, vare sig företaget fortsätter trakassera dem eller ej. Lämnar de platsen, så kommer det vara för att företaget mördat dem, men då måste de döda varenda en! Endast så kan de stoppa deras kamp, och vi fortsätter stå på deras sida! Säger Tomás Gómez till Latinamerika.nu.

Text och Foto: Anna Nylander, Latinamerikagrupperna

Fakta