De kör klimatkaravan för förändring genom Latinamerika

Juliana Bittencourt, 28, från Brasilien och Aldo Santiago, 26, från Mexiko.

Juliana Bittencourt, 28, från Brasilien och Aldo Santiago, 26, från Mexiko har ett gemensamt uppdrag: att under 10 månader resa från Mexiko i norr till Peru och klimattoppmötet COP 20 i söder. Under resan ska de dokumentera folkets kamp mot klimatförändringarna och för rätten till sina territorier på vägen – de ska helt enkelt köra en klimatkaravan!

Latinamerika.nu stöter på Juliana Bittencourt och Aldo Santiago i Quito, Ecuador, när vi minglar runt bland ett hav av människor efter ett event om alternativa utvecklingsmodeller. De är två engagerade ungdomar som tagit behovet att sprida information om de redan pågående klimatförändringarna i egna händer, och som hittat ett kreativt sätt att göra det på.

- Vi började resan den 1 mars och är på väg genom kontinenten till klimattoppmötet COP 20 som hålls i Lima i början av december i år, förklarar Juliana och tar en tugga av sin empanada.

- Längs med hela vägen besöker vi organisationer och byar som organiserar sig på olika sätt och i olika frågor som har att göra med klimaträttvisa och skydd av naturen. Detta för att lyfta folkens egna röster om klimatförändringarna och andra miljöproblem som drabbar dem och ta med dem till maktens centrum. Vi dokumenterar, sprider och återkopplar till organisationerna när materialet är klart så de också kan sprida det.

Dokumentationen av besöken sker på olika vis. Dels deltar de i skrivandet av hela fem rapporter där de bland annat skildrar den hårda situationen för människorättsförsvarare i samband med motstånd av gruvprojekt, dels skriver de om de ställen de besöker på ett mer populärvetenskapligt vis i alternativa medier och på sin hemsida. De gör även video och radioproduktioner. Bland annat kommer de göra en video som lyfter röster från alla ställen de besökt och som är tänkt ska visas i samband med COP 20 mötet i Peru.

Motgångar på vägen
Men just nu är de strandade i Ecuador. De har fått problem med sin dator som sitter inne på allt för många Gigabytes foto- och video-vittnesmål, för datorns kapacitet. Och pengarna de har just nu räcker inte från Ecuador till Peru, så de försöker samla in de resterande pengarna genom att arrangera Solidaritets-event i Ecuador och har även startat en crowdfunding på internet för att projektet ska kunna ros i hamn.

- Klimatkrisen är verklig och vi påverkas av den på ett djupt plan varje dag. Våra barn och barnbarn kommer inte ha ett en säker värld att leva i om vi inte agerar nu. Omedelbara åtgärder som det här projektet är nödvändigt för att väcka upp och skaka om världen och visa att det är ett faktum att vårt missbruk och över-exploatering av Moder jord måste stoppas, säger de.

Text och foto: Anna Nylander, LAtinamerikagrupperna

 

Följ Klimatkaravanen här!