Dammbygge möter protester i Mexiko

Cañón del Sumidero, Grijalvafloden, Chiapas. Floden flyter in i den redan byggda vattenkraftdammen Manuel Moreno Torres. Foto: 16:9clue/Flickr

För 40 år sedan förstördes stora områden av jordbruksmark i Chicoasén i södra Mexiko när en vattenkraftsdamm anlades. Planerna på att nu bygga en till damm i området möter starka protester från lokalbefolkningen.

- De förstörde allting. Den första dammen har haft en stor inverkan på våra liv, säger Antonio Herrera, en av de boende i Chicoasén i delstaten Chiapas, till IPS.

I januari förra året godkände det statliga elbolaget CFE utbyggnaden av ytterligare en damm i Chicoasén vid floden Grijalva. I planen ingår expropriering av mark som tidigare brukats gemensamt av lokalbefolkningen på drygt fem tusen personer.

Den nya dammen, som kommer att kosta över motsvarande två miljarder kronor, ska enligt planerna stå färdig i juli 2018. Enligt den miljökonsekvensanalys som CFE presenterat för landets miljödepartement kommer den nya dammen att kräva 234 hektar mark. Bygget ska genomföras i samarbete mellan tre mexikanska bolag samt ett dotterbolag till det kinesiska företaget Sinohydro. Hittills har 69 hektar mark exproprierats.

Löften infriades inte

När den första vattenkraftsdammen byggdes 1976 utlovades att lokalbefolkningen skulle få ersättning för förlorad åkermark, samt att de skulle få tillgång till rinnande vatten, en skola och en vårdcentral. Det var löften som aldrig infriades, enligt befolkningen, som nu befarar att historien ska upprepa sig.

- Vi har inte fått någon information om dammen och vet inte vad som kommer att ske med de människor som bor längs flodbanken, säger Claudia Solís, som är dotter till en av de lokala markägare som kan komma att drabbas.

Lokalbefolkningen har anordnat demonstrationer, hungerstrejker och inlett juridiska processer för att stoppa det nya dammbygget.

Men det råder delade meningar om dammbygget bland de 460 markägare som kan komma att beröras, eftersom det finns en grupp bland dem som är för bygget. Motståndarna är dock i majoritet, ledda av en grupp äldre personer som genomfört många aktioner. En grupp bestående av 62 personer har gemensamt anmält projektet till en domstol, som kommer att granska frågan.

Men arbetet med den nya dammen har redan inletts, och fortsätter. På markerna odlas bland annat majs, pumpor, bönor och vattenmelon.


Påtagliga effekter på miljö- och djurliv

Flera storskaliga offentliga energiprojekt har redan genomförts, eller planeras, i den fattiga sydliga delstaten Chiapas. Det finns för närvarande fyra vattenkraftsdammar i regionen, som förser landet med nästan hälften av all energi som kommer från vattenkraft.

Samtidigt menar miljöaktivister att dammar har fått stora konsekvenser för både miljö och människor. Miljökonsekvensanalysen som gjorts för det nya projektet i Chicoasén visar att dammen skulle få en direkt påverkan på fem befolkningsgrupper i området samtidigt som ytterligare tio samhällen skulle drabbas indirekt. Den slår även fast att anläggningen kommer att påverka djurlivet i området.

- Vi vill inte ha dammen, men CFE lyssnar inte på oss, vi räknas inte, säger Antonio Herrera.

Vid sidan av vattenkraften har Chiapas med tiden även blivit allt mer viktigt för oljeproduktionen i Mexiko och det finns för närvarande 20 oljefält i delstaten. 

Text: Emilio Godoy/IPS
Foto:
16:9clue/Flickr