Dammbygge i Amazonas tvingar fiskarfamiljer att flytta

Allt fler småfiskare trängs undan till följd av bygget av världens tredje största damm längs Xingu-floden i Amazonas.

- Jag är en fiskare utan flod. För tre år sedan såg det ut som mitt liv var över, men jag drömmer fortfarande om en ny flod, säger Elio Alves da Silva vars by Comunidade Santo Antônio var den första att försvinna för att ge utrymme år den nya dammen.

Nu bor han på en avlägsen gård 75 kilometer från sin gamla by och arbetar inom byggindustrin "för att hålla hungern borta". Han saknar floden och dess stränder, livet i samhället, den lokala kyrkan som revs och möjligheten att spela fotboll på fotbollsplanen Santo Antônio som nu blivit en parkeringsplats för arbetare vid bygget av vattenkraftsdammen Belo Monte. Inför representanter för den allmänna åklagaren, det nationella rådet för mänskliga rättigheter, regeringen och olika universitet vittnade han om hur 245 familjer fördrivits från byn.

Ingen hänsyn till invånrnas behov

Representanterna möttes i juni i staden Altamira i delstaten Para i norra Brasilien för att bedöma hur Belo Monte-projektet påverkat lokalsamhällen längs Xingu-floden. Altamira är den stad som påverkas mest av projektet som påbörjades 2011. I en rapport konstateras att man varken idag eller vid upphandlingen tog hänsyn till lokalbefolkningens behov.

Energibolaget Norte Energia som bygger dammen erbjuder ekonomisk kompensation och vidarebosättning för familjer som är beroende av fisket för sin försörjning och som lever längs Xingu-floden och på öar som påverkas av dammbygget. Men inte i något fall har försök gjorts att erbjuda familjerna levnadsvillkor som liknar de tidigare, i enlighet med landets miljölagstiftning. De tvingas flytta långt från floden och kompensationen är inte tillräcklig för att göra det möjligt för familjerna att bosätta sig på dyrare mark längre upp längs floden.

Norte Energia har inte tagit med i beräkningen att många lokala fiskarfamiljer har två hem - ett på floden, där de lever flera dagar i sträck medan de fiskar, och ett i staden där de säljer sin fångst.

- Norte Energia erbjöd oss 28 000 real (nära 75 000 kronor) i kompensation men vi har inte accepterat det - det är för lite för våra sju familjer som består av mina föräldrar, mina tre barn, mina två systrar och deras män, säger Socorro Arara till IPS.

Hon tillhör ursprungsfolket Arara och kommer från ön Padeiro som kommer att översvämmas till följd av dammbygget. Hon har vänt sig till högsta domstolen, olika regeringsdepartement och presidentens medarbetare för att få gehör.

Minskat fiske

Fiskaren José Nelson Kuruaia och hans fru Francisca dos Santos Silva har förflyttats till nya bostäder som byggts av Norte Energia. Paret fick 20 700 real i kompensation (motsvarande 55 000 kronor) för sitt hem och utrustning som de hade på ön Barriguda i närheten av Altamira, där de brukade fiska sex dagar i veckan och få en fångst på 150 kilo per vecka.

- Jag älskar verkligen floden och om jag inte arbetar mår jag inte bra, säger 71-åriga José Nelson Kuruaia.

De har förflyttats till Jatobá som ligger på en höjd långt från floden. Det kostar fiskarna 30 real (80 kronor) att transportera båtmotorerna till flodstranden där de måste lämna båtarna, trots risken för att de blir stulna.

Till följd av protester från fiskesamhällena har Norte Energia byggt ett nytt bostadsområde som ligger närmre floden dit 500 familjer ska flytta. Norte Energia satsar även 59 miljoner kronor på ett fiskecenter med fiskodling och utbildning för lokala fiskare i samarbete med landets fiskeridepartement.

Fiskarna uppger att dammbygget även slagit hårt mot fisket.

- Under fyra dagar har jag endast fått en fångst på 30 kilo havsabborre. Förr fick jag en fångst på 60 till 100 kilo på en dag och en mängd olika fiskar, säger Giácomo Dallacqua, ordförande för Vitória do Xingu, en sammanslutning av 1 600 fiskare.

Biologen Cristiane Costa framhåller att muddring längs stranden, nya fördämningar och pråmar med utrustning som trafikerar vattnen även orsakar problem.

Norte Energia säger att dammbygget inte påverkat fisket och uppger att det inte finns några vetenskapliga bevis för det, trots klagomål från lokala fiskare, varav omkring 3 000 uppger sig vara direkt drabbade.

Mario Osava/IPS