Colombia ger grönt ljus åt homoadoption

Demonstranter breder ut regnbågsflaggan under en demonstation för HBTQ-rättigheter i Bogotá 2013. Foto: CC Diego Cambiaso

Med sex röster mot två slog Colombias författningsdomstol fast att låta samkönade par adoptera.

”Att förhindra ett barn att få en familj endast baserat på personers eller pars kön och sexuella läggning utgör en oacceptabel begränsning av barns rättigheter” står det att läsa i utslaget.

Det historiska beslutet tillkännagavs onsdagen den 4 november och innebär att par bestående av personer av samma kön ska ha samma rättigheter att adoptera som heterosexuella par.

”En persons kön eller sexuella läggning är inte i sig en indikator på bristande moralisk, fysisk eller psykisk lämplighet att kunna adoptera ett barn” slår författningsdomstolen fast i sitt utslag.

Domstolen avfärdar även tanken på att dessa barn skulle fara illa av att uppfostras av samkönade par. ”Domstolen påpekar att vetenskapliga studier och undersökningar visar, på ett dominerande sätt, att adoption av ett samkönat par inte påverkar barnets personliga utveckling.”

Utslaget klargör att par som ansöker om adoption måste uppfylla en mängd kriterier för att bli godkända, men att kön och sexuell läggning inte ska spela in i övervägandet.

”Lagen bör betraktas som neutral inför könstillhörigheten hos paren och de sexuella läggningar som återfinns bland dem.” står det att läsa.

Ett steg mot jämställdhet

Colombias HBTQ-samhälle hyllar utslaget. Claudia López, som länge kämpat för HBTQ-rättigheter, menar att landet tagit ett steg närmare ett jämlikt samhälle.

– En förhatlig och okonstitutionell form av diskriminering mot vissa medborgare och mot par bestående av personer av samma kön har försvunnit, säger hon till El Espectador.

Alla colombianer är dock inte lika glada. Flera röster har höjts, främst inom det kristna samfundet, mot det historiska beslutet. Senatorn Viviane Morales Hoyos, känd för sin kristna aktivism, menar att beslutet är odemokratiskt.

– Författningsdomstolen tillskrivs folkets makt och det här beslutet går emot vad 85 procent av colombianerna vill, säger hon till samma tidning.

Författningsdomstolen beslutade tidigare i år att låta ena personen av ett samkönat par adoptera den andra personens biologiska barn. Nu ska paren alltså kunna adoptera ett barn utan att en ska behöva vara biologisk förälder. I och med detta gör Colombia sällskap med Argentina, Uruguay och Brasilien, där det sedan tidigare finns lagstiftning som tillåter homoadoption.

Text: Philip Krook, Svalorna Latinamerika

Foto: CC Diego Cambiaso