Chocó hoppas på statens hjälp

Den afrocolombianska organisationen Cocomacia kräver åtgärder från de civila myndigheterna.

Colombias ögon är riktade mot Chocó. Innan general Rubén Alzate och hans två medarbetare tillfångatogs av Farc-gerillan i mitten av november var intresset obefintligt för området Medio Atrato och samhället Las Mercedes i Chocó. Men sedan tillfångatagandet har landets medier flockats i regionen och byn Las Mercedes är på mångas läppar.

Direkt efter händelsen i Las Mercedes ökade de militära operationerna i Medio Atrato för att frita de tillfångatagna, något som har lett till allvarliga konsekvenser för befolkningen. Eftersom gerillan har en stark närvaro i området är invånarna rädda för att av militären anklagas för samröre med gerillan. På samma sätt finns en stor oro för att av gerillan anklagas för att samarbeta med militären. Situationen kan enligt ledare i den afrocolombianska organisationen Cocomacia få allvarliga följder.

Organisationer som Cocomacia, Cocomopoca och AsOrewa, det interetniska forumet FISCH och Quibdós stift utgav snabbt en kommuniké där de uttryckte sin oro över situationen och uppmanade till att civilbefolkningen och internationell humanitär rätt ska respekteras. De tryckte också på vikten av dialog som lösning på den väpnade konflikten och insisterade på frisläppandet av de tillfångatagna samt alla andra fångar i gerillans förvar. Därutöver betonades vikten av en objektiv medierapportering då spekulationer från media ”på ett oansvarigt sätt inkluderat samhället Las Mercedes och genom detta skapat en situation där invånarnas säkerhet riskeras”.

Civilbefolkningen oroad

Sedan generalen och hans medarbetare frigavs sista söndagen i november har oron i området ökat och rädslan är att civilbefolkningen hamnar i skottlinjen mellan militären och gerillan, säger organisationen Cocomacia. På grund av de militära operationerna har redan flera hundra personer tvingats lämna sina hem.

Samtidigt har civilbefolkningen i området under de senaste veckorna rapporterat om rörelserestriktioner på grund av de militära operationerna. När människorna inte kan förflytta sig på floden, den enda transportleden, försvinner möjligheterna att fiska, jaga, nå sina odlingar och att sälja och köpa varor, vilket gör situationen ännu allvarligare i en region med hög fattigdom, begränsade möjligheter till försörjning och där tillgång till rent vatten, sjukvård och andra basala behov är begränsade.

Med medialt fokus på Chocó har även den svåra humanitära situationen i regionen uppmärksammats. Människorna är dock rädda för att intresset för Chocó återigen kommer att avta efter frigivningen. Ledare i Cocomacia kräver att myndigheterna måste ta sitt ansvar och agera.

Text och foto: Markus Esbjörnsson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen