Chile vill bygga vattenkraftverk i Atacamaöknen

Chile planerar att bygga ett vattenkraftverk för motsvarande 3,4 miljarder kronor på en av världens torraste platser.

Det kan verka som ett omöjligt projekt med tanke på de torra regionerna och bristen på vatten i norra Chile där gruvbolagen står för den största förbrukningen av vatten och energi.

Men initiativet har tilldelats innovationspris och lockat till sig lokala och utländska investerare.

Med el från solkraft ska havsvatten pumpas från Stilla havet upp till en vattenreservoar på 600 meters höjd i bergskedjan Anderna. På nätterna, när ingen solenergi finns tillgänglig, ska el sedan produceras genom att vattnet får rusa ner i vattenkraftverket genom samma tunnlar. På det sättet kommer man runt problemen med oregelbunden elproduktion som ofta omgärdar förnyelsebar energi och el kan produceras dygnet runt och förse fiskebyn Caleta San Marcos i Atacamaöknen med ren energi.

- Ingen annanstans i världen erbjuds ren energi dygnet runt till konkurrenskraftiga priser utan subventioner, säger Juan Andrés Camus, chef och grundare av energibolaget Valhalla som står bakom det gröna energiprojektet.


Unik idé

Han menar att kombinationen är unik där man utnyttjar landets tillgång på både havsvatten, kustnära klippor och Atacamaöknens soltimmar.

- Det är inte ett genidrag från vår sida utan naturens fantastiska gåva, säger han.

Enligt energibolaget råder det ingen tvekan om att Chile är ett land som är oändligt rikt på framtidens energikällor.

Projektet väntas inledas 2016 och vattenkraftverket kan tas i bruk 2020. Solkraftsparken Cielos de Tarapacá på 1 650 hektar som planeras i Pintados väntas producera 600 megawatt.

Invånare i byn Caleta San Marcos som lever av småskaligt fiske var från början skeptiska och rädda för att projektet skulle påverka de marina resurserna. Projektet har diskuterats i olika arbetsgrupper och invånarna har tagit hjälp av experter på marina, tekniska och juridiska frågor.

Efter månader av diskussioner undertecknade Valhalla ett avtal med det lokala fackförbundet för fiskare och den lokala byföreningen som innebär att bolaget förbinder sig att bidra till lokalsamhället. Parterna enades också om ett antal principer för att garantera en öppen förvaltning av anläggningen och verktyg för att ta itu med problem om de marina resurserna skulle påverkas negativt.


Smutsiga energikällor ska minska

Av Chiles totala energiproduktion står diesel, kol och naturgas för 58,4 procent medan förnyelsebara energikällor står för resten. År 2014 utlovade president Michelle Bachelet att 70 procent av landets el ska komma från förnyelsebara energikällor 2050.

- Sjuttio procent av Chiles utsläpp av växthusgaser kommer från energisektorn. Våra åtaganden på energiområdet kommer att göra det möjligt för oss att leva upp till löftet att minska koldioxidutsläppen med 30 procent till 2030, säger landets miljöminister Pablo Badenier.

Studier visar att Atacamaöknen är en av de platser i världen som har flest soltimmar och om 0,5 procent av öknens yta täcktes av solpaneler skulle det vara tillräckligt för att täcka hela landets elbehov. 

Text: Marianela Jarroud/IPS