Chile: Starka protester efter att algblomning stoppat fiske

Skaldjursfisket är helt stoppat i södra Chile till följd av giftalgerna. Arkivbild: Lisa Karlsson

Ett förbud mot skaldjursfiske till följd av algblomning har utlöst protester bland tusentals invånare på öarna i södra Chile. Skarp kritik riktas mot en exportmodell som marginaliserar små fiskesamhällen.

I regionen Los Lagos har 5 000 fiskare påverkats av algblomningen. Giftalgerna förstör det marina livet och påverkar människors hälsa.

Det är ännu inte helt klart vad som har orsakat den senaste tidens algblomning som började i februari och nådde sin kulmen i april. Situationen ledde till att hälsomyndigheterna förbjöd skaldjursfiske inom hundra mil från landets södra Stillahavskust.

Småskaliga fiskare inledde protester i början av maj då de spärrade av vägar. Ön Chiloé är nu avskuren från leveranser av livsmedel och bränsle. Sjukhusen står inför mycket allvarliga problem och hundratals turister är strandsatta.


Stöd från övriga Chile

Tusentals öbor har deltagit i demonstrationerna där man även protesterar mot att regionen försummats under lång tid av regeringen. Även 2012 utlöstes protester av samma anledning i den närliggande regionen Aysén.

Måndagen den 9 maj utbröt även protester i huvudstaden Santiago och andra städer runt om i landet till stöd för befolkningen på ön Chiloé och deras krav.

Chile har en kustlinje på över 6 400 kilometer. Skärgården sträcker sig över sammanlagt 9 181 kvadratkilometer och har omkring 167 600 invånare.

Ön Chiloé i södra Chile är skärgårdens politiska, sociala och ekonomiska centrum och är känd för sina pittoreska hus byggda på höga styltor i vattenbrynet och för sina myter och legender.

Vattenbruk och fiske är de ekonomiska grundpelarna i regionen, följt av produktion av potatis, spannmål och hantverk av fiber, ull och trä. Omkring 80 procent av befolkningen på Chiloé är beroende av fisket.


Försummad region

Socialantropologen Juan Carlos Skewes säger att konflikten belyser hur denna del av landet under många år har försummats och visar på bristerna i den nuvarande utvecklingsmodellen där storskaliga skaldjursexportörer gör stora vinster.

- Lokalsamhällen ser allt mer tydligt hur de försummas och hur utsatta de är och hur ekonomiskt starka grupper får verka ostört, säger Juan Carlos Skewes.

Carlos Villarroel är ordförande för fiskeriförbundet Mar Adentro i staden Ancud på Chiloé.

- Vi har aldrig tidigare sett att gifter sprids på det här sättet vid algblomningen, säger han.

Han menar att laxföretag har förstört de marina ekosystemen och havsbottnen.

Demonstranter har bränt däck och drabbat samman med polisen. Landets socialistiska president Michelle Bachelet har erbjudit motsvarande 9 000 kronor i ersättning samt en korg med baslivsmedel till 5 500 småskaliga fiskare. De fackliga ledarna har avvisat hennes erbjudande med hänvisning till att beloppen är för låga och att ersättningen inte ska betalas ut till alla fiskare som drabbats. De kräver att ersättningar på nära motsvarande 21 900 kronor och ökad regional kontroll över de lokala naturresurserna.


Klimatförändringar bidrar till problemen

Enrique Calfucura, expert på naturresursernas ekonomi vid universitetet Diego Portales, säger till IPS att algblomningen kan förklaras av det faktum att årets El Niño varit kraftig - klimatfenomenet som påverkar vädermönster runt om i världen. Det har lett till högre temperaturer i Stilla havet och inlandsvatten.

Han säger att när det gäller laxindustrin misstänker man att den fosfor, kväve och andra ämnen som fiskodlingar släpper ut i havet förbrukar syret och främjar tillväxten av skadliga alger.

- Men andra mänskliga faktorer som kan påverka algblomningen måste fortfarande undersökas vetenskapligt, säger han. 

Text: Orlando Milesi och Marianela Jarroud/IPS
Arkivbild: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna