Chile satsar på geotermisk energi

I Ollagüe i norra Chile planeras en geometrisk energistation. Foto: Albert Backer/Wikimedia Commons

Chile tänker börja utnyttja sina många vulkaner och varma källor genom en satsning på geotermisk energi. Just nu pågår bygget av en kraftstation på hög höjd i Anderna som blir den första i sitt slag i Sydamerika.

Den geotermiska energistationen Cerro Pabellón kommer att ligga i Ollagüe i regionen Antofagasta.

- Projektet är mycket viktigt för den chilenska staten. Detta kommer inte bara att bli den första geotermiska kraftstationen i Sydamerika, utan även den första i världen som kommer att ligga på över 4 500 meter över havet, säger Marcelo Tokman, chef för det statliga energibolaget Enap, till IPS.

Projektet genomförs i samarbete mellan Enap och det italienska företaget Enel Green Power och kraftverket kommer till en början att ha en effekt på 48 megawatt. Fördelen är dock att kraftverket kommer att kunna producera el dygnet runt, vilket på årsbasis innebär att den nya kraftstationen kommer att ha samma årskapacitet som en solkrafts- eller vindkraftsanläggning med en effekt på 200 megawatt.

Ska leverera förnybar energi

Den första delen av anläggningen beräknas stå klar i början av 2017, och på sikt kan kraftverket få en effekt på 100 megawatt på ett område bestående av 136 hektar mark.

Enligt Marcelo Tokman kommer kraftverket på sikt att kunna leverera förnybar el till 154 000 chilenska hushåll, och därigenom minska koldioxidutsläppen i landet.

Geotermisk energi utvinns genom värme som finns under jordskorpan, gärna nära vulkaner eller varma källor. Om de sköts på rätt sätt så kan geotermiska kraftverk leverera ren energi under obegränsad tid. Ånga från värmen i marken används för att driva turbiner, som i sin tur är kopplade till elgeneratorer.

Andra länder går i samma spår

Det finns fler länder i Sydamerika som tack vare vulkaner och seismisk aktivitet skulle vara lämpade för att utvinna geotermisk energi - däribland Argentina, Peru och Bolivia.

I Argentina finns det planer på att bygga en geotermisk kraftstation i den sydliga provinsen Neuquén, med en effekt på 100 megawatt. I Peru har en studie visat att det finns potential att utvinna stora mängder energi genom tekniken, men än så länge finns det inga planer på att utnyttja denna resurs. Bolivia har meddelat att landet år 2019 ska börja exportera el från en geotermisk anläggning som planeras i samarbete med Japan.

Filippinerna, USA, Indonesien, Italien, Mexiko och Island tillhör de länder i världen som har geotermiska kraftstationer.

Samtidigt har studier slagit fast att Chile är det land i Latinamerika som har störst potential för geotermisk energi. Det långsmala landet sträcker sig 427 mil längs Anderna, som är världens största vulkaniska bergskedja. 

Text: Marianela Jarroud/IPS
Foto: Albert Backer/Wikimedia Commons