Centralamerika vill ha extra stöd för klimatanpassning

De senaste decennierna har länderna i Centralamerika drabbats av extrema väderfenomen som orkaner och svår torka. Nu vill sex av länderna att omvärlden ska klassa regionen som särskilt sårbar för klimatförändringar.

En grupp organisationer ligger bakom ett initiativ som kräver att ett kommande bindande klimatavtal ska slå fast att Centralamerika är särskilt sårbart för ett förändrat klimat - en status som för närvarande gäller för små fattiga önationer och världens minst utvecklade länder.

Initiativet kom med som ett förslag vid det sista förberedande mötet i Bonn inför den överenskommelse som ska göras vid FN:s klimattoppmöte i Paris i november. Om det antas så kan länderna i Centralamerika bli prioriterade när resurser för att hantera ett förändrat klimat ska fördelas.

- Det civila samhället, och jag skulle även säga regeringarna, kräver detta. Det skulle kunna ge regionen förbättrade möjligheter till finansiering, ny teknik och ökad kapacitet, säger Tania Guillén, som arbetar med klimatfrågor den nicaraguanska miljöorganisationen Humboldt Centre.

Ordvalen viktiga

Språkliga formuleringar har blivit allt viktigare inför FN:s stora klimatmöte eftersom ordval kommer att få stor betydelse för de juridiska bindande delarna av ett kommande avtal.

Centralamerikas 48 miljoner invånare lever på ett område som skiljer Stilla havet och Karibiska havet. Nästan hälften av regionens befolkning, 23 miljoner människor, lever i fattigdom.

Ända sedan orkanen Mitch härjade i Centralamerika 1998 har det funnits en diskussion om att regionen är särskilt utsatt för extrema klimatfenomen.

Under det senaste året har flera katastrofer skördat människoliv och stor materiell förödelse i olika delar av regionen. Ett jordskred inträffade i Cambray i Guatemala i oktober och havshöjning hotar ögruppen Kuna Yala i Panama. Mest bestående är den torka som är sammankopplad med väderfenomenet El Niño, vilken försvårat jordbruket i Centralamerikas så kallade torra korridor ytterligare. Denna korridor består av torra skogar där befolkningen livnär sig på självförsörjande jordbruk. Nederbörden låg under årets torra period på bara 40 till 60 procent av den normala.

Liten klimatskuld

Centralamerika står för endast 0,6 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Om kravet på att regionen ska klassas som särskilt sårbar för klimatförändringar infrias så skulle möjligheterna att få internationell finansiering för förebyggande insatser öka.

Det kommer dock inte bli lätt att uppnå denna status i förhandlingarna, eftersom andra utvecklingsländer kan komma att ställa sig i vägen. El Salvador, som för närvarande är ordförandeland inom det centralamerikanska integrationssystemet Sica står bakom förslaget, som även undertecknats av Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama.

Edwin Castellanos, som kommer att vara Guatemalas chefsförhandlare vid det stora klimatmötet, påpekar att även andra utvecklingsländer vill bli prioriterade stater.

- Problemet är att detta kan skapa en oändlig lista, säger han. 

Text: Diego Arguedas Ortiz/IPS