Bristande skydd av artrika ekosystem i "det blåa Amazonas"

Stora oljefyndigheter finns i den så kallade pre-salt-regionen utanför Brasiliens östra kust. Men miljöskydd och forskning håller inte jämna steg med oljeindustrins exploatering av havsbotten.

Den östra kusten av Brasilien gränsar till Atlanten och det som kallas det blåa Amazonas. Begreppet används i samband med internationella regler för havsrätt. Regionen är lika stor som landets regnskog och områdets rika biologiska mångfald är fortfarande inte helt känd.

En majoritet av Brasiliens dokumenterade olje- och gasreserver finns på havsbottnen. Den stora utmaningen nu blir att skydda landets havsområden där det finns oljetillgångar.

- Vi har inte fullt ut förstått hur enormt detta område är. Det blåa Amazonas är lika stort som Indien. Men det finns ingen beredskap att skydda området. Det har ännu inte betraktats som en politisk eller ekonomisk prioritering för landet, säger Eurico de Lima Figueiredo, chef för Institutet för strategiska studier vid Fluminense Federal University.

Forskningen har sackat efter

Brasilien gör anspråk på ett allt större område utanför kusten, vilket skapat irritation bland grannländerna på grund av de enorma ekonomiska möjligheter som finns där.

Eurico de Lima Figueiredo säger att det brasilianska samhället är omedvetet om vikten av att skydda det blåa Amazonas och att den stora utmaningen är att övervaka och skydda kontinentalsockeln, den del av havsbottnen som tillhör kontinentalplattan.

Forskningen om det maritima territoriet ligger efter. Olja utvinns i området 25 mil utanför kusten och 7 000 meter under havsytan under ett tjockt lager av bland annat salt och sand.

Pre-salt-reserverna upptäcktes för tio år sedan och gör Brasilien till ett av de tio länder i världen som har störst oljereserver. För närvarande utvinns 27 procent av de mer än tre miljoner fat olja och gas per dag som produceras i landet i det blåa Amazonas.

Brister i skydigheter

- Regionen tillhör Brasilien och landet måste uppfylla FN-åtaganden om att övervaka och studera området och dess levande och icke-levande resurser. Om vi inte bevarar det kommer vi att förlora denna skatt, säger oceanografen David Zee vid Rio de Janeiros statliga universitet, till IPS.

Han anser att Brasilien långt ifrån lever upp till sina åtaganden.

- Vi har skyldigheter att uppfylla FN:s krav på vetenskaplig forskning. Vi måste på ett bättre sätt ta hand om våra marina resurser, säger David Zee.

Atlantskogen sträcker sig över 14 delstater längs kusten och är ett av världens mest artrika ekosystem.

Enligt miljöorganisationen SOS Mata Atlântica utgör kust- och havsområdena viktiga övergångar mellan landområden och marina ekosystem med en stor biologisk rikedom. Dessa områden erbjuder ett skydd och fungerar som barnkammare för många arter. Men endast 1,5 procent av det maritima territoriet står under någon form av rättsligt skydd, enligt organisationen.

Text: Fabíola Ortiz/IPS