Breddad Panamakanal står snart klar

Snart kommer det mångåriga arbetet med att bygga ut Panamakanalen att vara färdigt och större båtar kommer att få möjlighet att ta en genväg mellan Stilla havet och Atlanten.

Kina är den näst största transportören genom Panamakanalen och avmattningen i den kinesiska ekonomin utgör ett orosmoment i det centralamerikanska landet. Men Luis Ferreira, talesperson för Panamakanalens myndighet, ACP, säger sig inte vara oroad inför den breddade kanalens öppning, som väntas ske i maj eller i juni.

- Vi förväntar oss ingen stor nedgång så länge inte Kina drabbas av en stor ekonomisk kris, säger han.

De senaste två åren har den kinesiska tillväxten minskat betydligt jämfört med föregående år.


Enormt projekt

Breddningen av den åtta mil långa Panamakanalen, som fyllde hundra år 2014, kommer att ha kostat mer än fem miljarder dollar när den står färdig. Arbetet inleddes redan 2007. Det enorma projektet syftar till att öka trafiken på kanalen betydligt - och dessutom göra det möjligt för mycket större fartyg att ta genvägen genom Panama.

För närvarande ligger maxvikten för de båtar som passerar kanalen på 5 000 ton, men när breddningen är klar ska maxvikten i stället ligga på upp till 13 000 ton.

I Panama hoppas man att breddningen ska leda till en ökad ekonomisk tillväxt i landet. ACP:s experter säger att den svagare ekonomiska tillväxten i världen förra året inte påverkade kanalen, och man förväntar sig inte någon påverkan i år heller.

På senare år har volymerna av jordbruksprodukter, i synnerhet soja, snabbt ökat på grund av den ökande efterfrågan i Kina. ACP menar att breddningen av kanalen även ska göra den mer attraktiv för nya typer av transporter.


"Bör arbeta för inkluderande tillväxt"
Amerikanska fartyg utnyttjar Panamakanalen mest, totalt passerade 160 miljoner ton last med dessa fartyg under förra året. Inkomsterna från Panamakanalen stod samtidigt för 5,6 procent av landets bruttonationalprodukt.

Jordi Prat, ekonom vid Interamerikanska utvecklingsbanken, menar att framtiden ser lovande ut för Panama, men att det samtidigt finns risker. Han påpekar att andelen fattiga i landet sjönk från dryga 38 procent till knappa 26 procent mellan 2006 och 2014. Den ekonomiska ojämlikheten är dock fortfarande mycket stor bland landets fyra miljoner invånare.

- Panama bör arbeta för en mer inkluderande tillväxt genom satsningar på utbildning, sjukvård och grundläggande samhällsservice, säger Jordi Prat.

Även analytikern Rodrigo Noriega menar att landet, som haft en mycket hög ekonomisk tillväxt på senare år, måste fokusera på bland annat utbildningssektorn för att påskynda utvecklingen.

- Det är där vi ligger efter - i utbildningen och när det gäller korruptionen. Detta är frågor som på längre sikt garanterat skadar Panamas ekonomi, säger Rodrigo Noriega. 

Text: Iralís Fragiel/IPS