Bananarbetare strejkar mot missförhållanden

Foto:ThePhotographet/Wikimedia Commons

Fler än 300 arbetare på bananplantager som tillhör det amerikanska företaget Fresh Del Monte i Costa Rica strejkar sedan i januari. Arbetarna kräver bland annat bättre arbetsvillkor och anklagar företaget för att ha brutit mot anställningsreglerna.

Arbetarna på tre stora bananplantager vid gränsen mot Panama gick ut i strejk den 16 januari i protest mot påstådda trakasserier av fackliga representanter, försämrade arbetsvillkor, försenade löner och avskedanden som de anser vara olagliga.

- Företaget sade upp oss på nyårsafton, men återanställde oss igen den 3 januari och påstod då att vi var nyanställda och att nya regler gällde. Men för att vi ska betraktas som nyanställda krävs det att det har gått en månad, säger Federico Abrego, som är en av de strejkande, till IPS.

Nästan alla strejkande arbetare tillhör ursprungsbefolkningen varav många bor på andra sidan gränsen inne i Panama, ett land där en stor majoritet av de över 400 000 invånare som tillhör ursprungsbefolkningen lever i fattigdom, enligt FN.

Storbolag vinner mark

Analytiker påpekar att konflikten mellan arbetarna och Fresh Del Monte i Talamanca hänger samman med att utländska bananbolag, och på senare år även ananasodlare, tagit över allt större markområden i området. Kommunen Talamanca är en av de minst utvecklade i Costa Rica och befolkas främst av ursprungsbefolkningen. Över en tredjedel av markerna består av plantager.

Parlamentsledamoten Gerardo Vargas, som tillhör vänsterpartiet Breda Fronten, påpekar att de strejkande arbetat på en plantage som tillhör företaget Corbana, som hyr ut mark till Fresh Del Monte.

- För två år sedan var det en stor strejk där arbetarna protesterade mot de usla arbetsvillkoren och dåliga lönerna och ett fackförbund bildades, berättar Gerardo Vargas.

Enligt honom bröt bananbolaget mot reglerna när det tidigare avtalet löpte ut vid årsskiftet, då man avskedade alla anställda och bara återanställde dem som tillhörde en ny fackförening, som bolaget själva bildat.

Corbana bildades av staten i samarbete med bananbolagen för att öka produktionen, och företaget hyr nu ut mark till företag som kan utnyttja dessa marker som om de ägde den. Gerardo Vargas menar att företagen nu har lyckats få kontroll över allt för stora jordarealer i hans hemprovins Limón.

- Numera tvingas hundratals och åter hundratals familjer att sälja sina jordar och i stället börja arbeta som inhyrd personal, säger Gerardo Vargas.

Den strejkande plantagearbetaren Federico Abregos livssituation är ganska typisk. Han är 53 år gammal och har varit bananarbetare i över 20 års tid. Numera bor han tillsammans med sin hustru och deras åtta barn i ett hus som ägs av Bandeco, en underavdelning till Fresh Del Monte.

- Nu försöker jag klara mig utan inkomst, genom att skrapa ihop det som går. Men det finns andra strejkande med små barn som har det ännu svårare, säger Federico Abrego, som är en av bananarbetarnas fackliga representanter.

Flyttar för jobb

Nästan alla som strejkar kommer ursprungligen från Panama.

- Vi har flyttat till den här sidan av gränsen för att få arbete, säger Federico Abrego, som numera är skriven i Costa Rica.

Strejken är bara den senaste i en lång rad konflikter mellan arbetare och stora bananbolag vid Costa Ricas kust, och på landets arbetsdepartement har antalet anmälningar om usla arbetsvillkor bara blivit fler och fler.

I maj förra året genomförde myndigheterna en inspektion som avslöjade en rad brott mot landets arbetsregler, och företagen avkrävdes åtgärder för att råda bot på detta. Enligt inspektionen visade det sig att företagens ledning ibland använder sig av "olika former av hot" och "trakasserier".

En stor del av bananindustrin i landet kontrolleras av stora multinationella företag, vid sidan av Fresh Del Monte, bland annat av andra amerikanska företag som Chiquita Brands och Dole Food Company.

Text: Diego Arguedas Ortiz/IPS
Foto:ThePhotographet/Wikimedia Commons