Argentinska vinodlare satsar mer klimatsmart

Det går att minska vinodlingarnas el- och vatten användning betydligt. Foto: Lapastoure Didier/Wikimedia Commons

Regionen Cuyo i Argentina är känd för sina vingårdar. Det är också ett av de områden i landet som drabbats hårdast av klimatförändringarna. De lokala vinodlarna satsar nu på en mer klimatsmart produktion.

Klimatförändringarna i Cuyo har bland annat resulterat i en snabbare ökenspridning och snön på bergstopparna har börjat smälta. Det röda vin som här produceras på malbecdruvan, som betraktas som landets nationaldruva, har dock fortfarande samma intensiva färg och smak.

På senare år har vinproduktionen blivit mer miljövänlig genom en smartare resursanvändning. Allt började för fyra år sedan i den torra provinsen Mendoza, där vingårdarna grönskar i små oaser. I denna ökenprovins är endast fem procent av marken bördig, varav den största delen används för jordbruket, som står bakom 90 procent av vattenförbrukningen.

- Vi försöker producera samma mängder vin samtidigt som vi använder mindre vatten och energi och minskar avfallet och utsläppen, berättar Germán Micic, som är provinsens ansvarige i ett program som syftar till att skapa en mer miljövänlig produktion.

Programmet lanserades av landets miljömyndigheter och når nu ut till närmare 1 250 små och medelstora argentinska företag, med stöd från FN:s utvecklingsprogram UNDP och Interamerikanska utvecklingsbanken.

Minskar sin vattenanvändning
I Mendoza ingår 210 företag, varav en majoritet är vinproducenter. Vid sidan av rådgivning får vingårdarna även bidrag för att kunna gå över till en mer miljövänlig produktion.

- Vi producerar samma vin, men på ett hållbart sätt, säger Luis Romito, som är chef för hållbarhetsfrågor vid vinproducentförbundet Bodegas de Argentina.

Vingården Dominio del Plata, som drivs av en familj i staden Agrelo, är en av de producenter som har lyckats minska vattenanvändningen. Inom vintillverkningen används vatten bland annat till att rengöra druvor, samt för uppvärmning och nedkylning. Genom förbättrade metoder har vattenanvändningen kunnat minskas drastiskt.

- Vi har minskat vattenkonsumtionen med närmare 60 000 liter i månaden. Under en skördeperiod på tre månader innebär det en besparing på 180 000 liter vatten, berättar Marcelo del Popolo, som är chef för vingården.

Dessutom återanvänds numera det vatten som används för att tvätta druvorna genom att det samlas upp för att användas vid bevattning.

I Mendoza pågår det även satsningar på att förbättra bevattningen. Vattenbristen har blivit ett allt större problem i regionen på grund av den globala uppvärmningen.

- Vattnet är av avgörande betydelse för vår provins, så det är ett mycket allvarligt problem, säger Ricardo Villalba, från Mendoza, som är expert på geovetenskap och medlem av FN:s klimatpanel IPCC.

Mer energi går att spara
Den argentinska vinindustrin genomför även satsningar för att minska energikonsumtionen, som står för 43 procent av landets utsläpp av växthusgaser.

I vinproduktionen går det bland annat åt el för att värma upp, kyla ned och pumpa vätskor, samt för belysning.

- Vi kan förändra utrustningen eller metoderna i alla dessa steg och göra dem mycket mer energieffektiva, säger Germán Micic.

Marcelo del Popolo berättar att man vid vingården Dominio del Plata har lyckats minska den energi som går åt till att värma vatten med närmare 15 procent genom förbättrade temperaturkontroller. Förbättringarna är inte bara bra för miljön, utan har dessutom medfört stora utgiftsminskningar.

- Vi har genomfört två stora förändringar - besparingar av energi och vatten. Och på båda områdena har vi även lyckats göra betydande ekonomiska vinster, säger Marcelo del Popolo, vars vingård i framtiden planerar att på att bygga upp ett system för att utnyttja solenergi.

Ekonomiska satsningar
René Mauricio Valdés, som arbetar för UNDP i Argentina, menar att det ekonomiska incitamentet är viktigt.

- Många tror att satsningar på en mer miljövänlig produktion bara medför extra kostnader och inga fördelar. Men så är inte fallet, säger René Mauricio Valdés.

Olivoljeproducenten Fincas Patagónicas Tapiz är en annan företagare i Mendoza som deltar i programmet. En av de åtgärder som genomförts för att minska energikostnaderna är ett system där vatten som värmts upp av solen används för att värma upp ett rum där olja lagras. På det sättet har man kunnat sluta med den luftkonditionering som tidigare drog enorma mängder av energi.

- Om oljans temperatur understiger 14 eller 15 grader Celsius så stelnar den och blir omöjlig att filtrera. Under vintern måste därför hela lokalen hållas varm fram tills att det blir möjligt att tappa upp oljan på flaskor, berättar företagets chef Sebastián Correas för IPS. 

Text: Fabiana Frayssinet/IPS
Foto: 
Lapastoure Didier/Wikimedia Commons