Argentinska presidentkandidater vill se fortsatta sociala satsningar

Oavsett vem som vinner presidentvalet i Argentina, så antas det att dagens barnbidrag kommer att behållas. Foto: Javier Jamui/Wikimedia Commons

Den 25 oktober hålls presidentval i Argentina, ett land drabbat av svåra ekonomiska problem. Men oavsett vilken kandidat som vinner tyder det mesta på att de sociala satsningar som lyft många invånare ur den värsta fattigdomen kommer att bestå.

De sociala satsningar som genomförts i Argentina under det senaste årtiondet har bidragit till att minska fattigdomsnivåerna bland landets 43 miljoner invånare. Enligt granskningsenheten ODSA vid det katolska UCA-universitetet får minst 28 procent av hushållen i landets städer numera någon form av ekonomiska bidrag.

Den bidragsform som når ut till flest är det barnbidrag som går till alla föräldrar som är arbetslösa eller saknar ordentliga anställningar. Detta bidrag betalas ut till 3,6 miljoner familjer under förutsättning att barnen går i skolan.

-De sociala program som införts sedan 2003 har tveklöst bidragit kraftigt till att minska fattigdomen, säger Gala Díaz Langou, vid den inflytelserika tankesmedjan CIPPEC, som arbetar med tillväxt- och rättvisefrågor.

Väredfullt barnbidrag

I synnerhet har barnbidraget, som infördes 2009, förbättra livet för många fattiga familjer. Andra sociala satsningar är inriktade på att hjälpa unga vuxna att slutföra sina utbildningar, eller på att hjälpa fattiga gravida kvinnor med extra bidrag.

- Dessa program har minskat den extrema fattigdomen, i synnerhet under den pågående lågkonjunkturen där inflationen är hög och det råder stor brist på lågkvalificerade arbeten, säger Agustín Salvia vid ODSA till IPS.

Samtidigt säger han att de relativt små bidragssummorna inte leder till att människor helt kan lämna fattigdomen bakom sig, utan snarare bidrar till att minska den värsta misären.

- Så länge som det saknas hyggliga arbeten för lågutbildad personal så behövs de sociala programmen, säger Agustín Salvia.

Enligt den senaste rapporten från ODSA kan 30 procent av Argentinas befolkning klassas som fattig. Samtidigt påpekar rapportförfattarna att den extrema fattigdomen i landet skulle vara nästan dubbelt så hög, om inte de sociala programmen fanns.

Gala Díaz Langou vid tankesmedjan CIPPEC menar samtidigt att mycket arbete återstår.

-Även om fattigdomen har minskat på senare år, så är det fortfarande barnen som drabbas värst, säger han.

Av det skälet menar Gala Díaz Langou att barnbidragen borde höjas.

"Utbildning vägen ur fattigdom"

Ekonomen Marcos Hilding vid den marknadsliberala tankesmedjan Libertad y Progreso menar att nyckeln är en förbättrad arbetsmarknad.

- Arbeten, utbildning och vidareutbildning är främsta vägarna ur fattigdom säger Marcos Hilding, vars tankesmedja har kopplingar till oppositionen i landet.

En mitten-vänster-regering styr landet och president Cristina Fernandez får enligt grundlagen inte ställa upp igen i det kommande valet.

Marcos Hilding hävdar att det finns ett 60-tal sociala program i landet för närvarande, och att dessa borde kraftigt begränsas till antalet.

Inför presidentvalet den 25 oktober tyder mycket på att nästkommande regering kommer att genomföra strukturreformer och liberalisera valutamarknaden. Samtidigt är de flesta bedömare överens om att de sociala programmen kommer att finnas kvar, även om de kan komma att förändras något.

Konsensus kring bidragsbehov

De främsta kandidaterna i presidentvalet är Daniel Scioli, som företräder den nuvarande regeringskoalitionen Segerfronten och som meddelat att målsättningen på sikt är att bidragen ska kunna ersättas med "riktiga arbeten".

Hans främsta motståndare är konservative Mauricio Macri från oppositionspartiet PRO, som talat positivt om de sociala satsningarna. Den tredje kandidaten är Sergio Massa från utbrytarpartiet Förnyelsefronten.

- De tre kandidater som har chans att väljas till president har uttryckt att de tänker behålla barnbidraget. Det visar att det finns en bred konsensus kring behovet av fortsatta bidrag, säger Gala Díaz Langou

Text: Fabiana Frayssinet/IPS
Foto: 
Javier Jamui/Wikimedia Commons