Argentinas nya regering granskar kinesiska samarbeten

Argentinas nya president Mauricio Macri lovade inför valet att han skulle granska och kanske riva upp flera stora infrastrukturprojekt som landet slutit med Kina. Nu har regeringen i stället meddelat att avtalen ska ses över - och få bedömare tror att landet kommer att försöka backa ur överenskommelserna.

Mauricio Macris företrädare Cristina Fernández undertecknade i mars förra året ett antal lagar som banade väg för ett ramavtal med Kina om ett utökat ekonomiskt samarbete och utökade investeringar.

Innan den konservative Mauricio Macri tillträdde som ny president i december var han mycket kritisk till flera av de projekt som hade ingåtts med Kina, eftersom avtalen påstods brista i transparens och vara omgärdade av hemlighetsmakeri.

Men sedan dess har tonen från den nya regeringen mildrats betydligt. Den nya presidenten har bland annat utsett Diego Guelar till landets nya ambassadör i Peking, en diplomat som anses ha varit en av dem som arbetade för att stärka relationerna mellan Kina och Argentina.


Viktig investerare

Kinas ambassadör i Buenos Aires, Yang Wanming, har påpekat att landet är den tredje största investeraren i Argentina. Det mesta tyder på att den nya regeringen nu valt att se mer pragmatiskt på relationen till Kina.

- En stor anledning till den ekonomiska tillväxten efter krisen 2001 beror på relationerna med Kina, och de kinesiska investeringar i Latinamerika har ökat betydligt sedan 2009, säger den argentinske forskaren Gonzalo Paz.

Han är expert på relationerna mellan Östasien och Latinamerika och verksam vid Georgetown-universitetet i USA och menar att en så stor och viktig aktör som Kina måste förbli en av Argentinas starkaste partners.

- Beskedet om att avtalen ska granskas är en konsekvens av valkampanjen men också eftersom det finns ett behov av att se över i synnerhet de megaprojekt som beslutades i slutet av den förra regeringens tid vid makten, säger Gonzalo Paz.

Ett av de projekt som nu ska ses över är det stora vattenkraftsprojektet i provinsen Santa Cruz - en satsning som totalt kommer att kosta motsvarande närmare 42 miljarder kronor, varav 85 procent ska finansieras av Kina. I satsningen ingår bygget av två vattendammar som enligt planerna ska täcka åtta procent av energibehoven i landet år 2020.

Ett annat jätteprojekt är bygget av två nya kärnkraftsanläggningar, Argentinas fjärde och femte. Även där ska 85 procent av finansieringen komma från Kina.


"Otänkbart stoppa projekt"

Kinaexperten Néstor Restivo, som är redaktör för den argentinsk-kinesiska kulturtidskriften Dang Dai, tror inte att landet kommer att försöka dra sig ur relationerna med Kina. Som exempel nämner han vattenkraftsprojektet som redan har inletts.

- Det är det största byggprojekt som Kina är involverat i utanför landets gränser och det är i stort sett otänkbart att projektet kommer att stoppas, säger Néstor Restivo.

När det gäller kärnkraftssatsningen kan det enligt honom komma att ske vissa förändringar, beroende på den nya regeringens förändrade energipolitik.

Ett projekt som enligt Néstor Restivo är mer osäkert är satsningen på Argentinas järnvägsnät, som ägs av landets offentliga järnvägsbolag. Ett avtal om att upprusta järnvägarna skrevs mellan Argentina och Kina så sent som i augusti förra året. Enligt detta avtal ska Kina bidra med mångmiljardbelopp för att rusta upp de järnvägar som används för att transportera jordbruksprodukter från Brasilien och Argentina till hamnstäder vid Stilla havet.

Argentinas nya regering har genomfört massuppsägningar av anställda inom statliga företag, bland annat bland personal inom det bolag som tidigare hade fått i uppgift att bygga närmare ett tusen nya järnvägsvagnar. 

Text: Fabiana Frayssinet/IPS