Argentina: Nya uppsägningar inom utbildningssektorn möter protester

Tanken på utbildning som en rättighet riskerar att förloras i och med nedskärningarna inom utbildningssektorn i Argentina, menar kritikerna. Foto: Ignacio Sanz/Flickr Creative Commons

Argentinska lärare, studenter och fackföreningar har gått samman för att protestera mot regeringens massuppsägningar inom det offentliga utbildningssystemet.

- En ny utbildningsmodell är på väg där inte hela befolkningens sociala rättigheter står i centrum längre, säger Myriam Feldfeber.

Myriam Feldfeber är utbildningsexpert och verksam vid Buenos Aires universitet. Hon var en av deltagarna vid en protest som nyligen hölls utanför landets utbildningsdepartement mot att ytterligare 200 personer nu har sagts upp inom den offentliga utbildningen. Omkring 1 100 hade redan blivit av med sina arbeten inom utbildningssektorn sedan den konservative presidenten Mauricio Macri kom till makten i slutet av förra året. Sedan dess har dessutom över 10 600 andra offentliganställda förlorat sina jobb.

Laura Pico berättar för att hon arbetat vid en lärarutbildning i sex års tid.

- Men fredagen den 26 augusti fick jag ett samtal från ett okänt nummer där jag informerades om att jag blivit avskedad och inte skulle komma till jobbet på måndagen, berättar Laura Pico.


Fackförbunden kritiska

Massuppsägningarna ingår i en nedmontering av flera utbildningssatsningar som lanserades av de tidigare presidenterna Néstor Kirchner (2003-2007) och Cristina Fernández (2007-2015).

De statsanställdas fackförbund, ATE, är dock mycket kritiskt och menar att det nu pågår en avveckling inom flera utbildningsområden, exempelvis när det gäller lärar- och vuxenutbildningen.

- Vi är mycket oroade eftersom uppsägningarna underminerar utbildningspolitiken och är ett tecken på att staten drar sig tillbaka från detta område, säger Lautaro Pedot vid ATE.

Fernanda Saforcada, utbildningsexpert vid Latinamerikanska rådet för samhällsvetenskap, Clacso, i Buenos Aires, menar att dessa massavskedanden även innebär att stora kunskaper går förlorade.

Bland de utbildningssektorer som drabbas ingår lärarutbildningen samt satsningar på bland annat undervisning om mänskliga rättigheter, sexualkunskap och bild, samt satsningar på elever med särskilda behov.

Rätten till utbildning riskeras

Men enligt Myriam Feldfeber är nedskärningarna ett tecken på en större utveckling.

- Det som i grunden går förlorat är tanken på utbildning som en rättighet, säger hon.

Regeringen hävdar i stället att det handlar om en "modernisering" och omstrukturering av utbildningssystemet. Utbildningsminister Esteban Bulrich menar att syftet är att skapa en högre kvalitet på utbildningen.

- Varje argentinare, oavsett var han är född, ska ha samma möjlighet till en kvalitetsutbildning, säger Esteban Bulrich.

Enligt utbildningsministern måste detta börja med andra typer av satsningar på landets lärarkår.

Text: Fabiana Frayssinet/IPS

Foto: Ignacio Sanz/Flickr Creative Commons