Argentina: Dumpade gifter hotar deras hälsa

Den argentinska floden Riachuelo är en av världens mest förorenade. Längs floden ligger flera slumområden och människorna som bor där drabbas hårt av föroreningarna. Foto: Dario Alpern

Dumpade miljögifter har gjort den argentinska floden Riachuelo till en av världens mest förorenade vattendrag - och ett allvarligt hot mot människors hälsa.

"Den brandfarliga byn", Villa Inflamable, ligger i Buenos Aires-förorten Avellaneda, i floddalen i La Matanza. Över 1 500 familjer utsätts dagligen för giftiga ämnen i området. Luften är tung, kemikalier och damm känns i både hals och lungor.

- När min dotter var 1 år hade hon 55 mg bly i blodet. Jag var tvungen att ta henne till sjukhus, säger Brenda Ardiles som bor i området.

Hennes andra dotter, som bara är åtta månader gammal, lider också av blyförgiftning.

- Varje natt får de näsblod, de står inte ut med huvudvärken och benen värker, men eftersom det inte finns några möjligheter till transporter på nätterna kan jag inte ta dem till akuten förrän på morgonen, berättar hennes svärmor Nora Pavón, vars fyra barn också är blyförgiftade.

Svårt att lämna

Enligt det amerikanska smittskyddsinstitutet går gränsen för blyförgiftning vid 10 mg bly per deciliter blod. Blyförgiftning kan leda till inlärningssvårigheter och andra kroniska hälsoproblem, kortväxthet, hyperaktivitet och hörselnedsättningar. Små barn är som mest sårbara.

- En av mina döttrar går i tredje klass och en annan i fjärde och de kan inte läsa. Läkarna säger att det beror på blyet, säger Nora Pavón till IPS.

Hon kommer från provinsen Chaco från början och säger att hon gärna skulle återvända om hon kunde, för barnens hälsas skull.

- Men det finns inget arbete där. Jag såg på nyheterna att barn dör av undernäring där, säger hon.

Hon har gjort ett försök tidigare för att se om blynivåerna i barnens blod skulle sjunka. Men hon kunde inte hitta något arbete i hemstaden och var tvungen att komma tillbaka.

Situationen i byn är likadan längs de 64 kilometer som floden sträcker sig i Buenos Aires-provinsen. Av de 120 000 familjer som lever i slumoråden längs floden ska 18 000 förflyttas. Förutom utsläppen från petrokemiska anläggningar, oljeraffinaderier, lagringsplatser och anläggningar för hantering av giftigt avfall är bostäderna undermåliga och översvämningar vanliga. Av de fem miljoner människor som lever i flodens avrinningsområde saknar 35 procent tillgång till kranvatten och 55 procent bor i områden som saknar avloppssystem.

- Det stinker, jag vet inte vad de dumpar där, säger Nora Pavón och pekar på ett träsk bakom hemmet som är omgivet av avfall.

- Många barn har diarré. Dricksvattnet är förorenat, säger Claudia Espínola vid den lokala organisationen Junta Vecinal Sembrando Juntos.

Domstol kräver sanering

Situationen är så allvarlig att den högsta domstolen fattade ett beslut 2008 som tvingar myndigheterna att agera för att sanera floden. En myndighet, Acumar, bildades med ansvar för saneringen. Enligt planerna ska saneringsprojekt, förflyttning av befolkning, nya system för vattenrening, avlopp och avfallshantering samt 1 900 nya bostäder, vara klara till 2024.

- Vi fick ett erbjudande om att flytta men jag tackade först nej eftersom vi är tre familjer, femton personer, och vi hade inte fått plats på det nya stället, säger Nora Pavón.

Nu har hon accepterat ett annat erbjudande, även om det inte kommer finnas någon plats för barnen att leka.

En del familjer känner inte till hur förgiftad platsen är och väljer därför att inte flytta. Andra arbetar med att sortera sopor och vet inte hur de ska kunna fortsätta med sitt arbete om de flyttar, berättar Claudia Espínola.

I Villa Inflamable finns nu ett center där giftnivåerna kartläggs. Acumar har i samarbete med Världsbanken inlett satsningar på nya avloppssystem som ska förhindra att orenat avloppsvatten ska släppas ut i Rio de la Plata. Projektet ska slutföras under 2016.

- Det är oerhört viktigt, den planerade infrastrukturen kommer förbättra saniteten och reningen av avloppsvatten och dricksvatten. Men om det inte åtföljs av förvaltning av miljön som kontroll av industrier - så är det otillräckligt, säger Javier García Espil vid det nationella ombudsmannakontoret.

Enligt Acumar har inspektionerna i området utökats. Över 1 200 giftiga ämnen har kartlagts i området. Myndigheten uppger att det finns 13 000 företag registrerade längs floden av vilka 7 000 är industrier. Av dessa har 900 presenterat planer på en omställning av sin verksamhet.

Det är det nationella ombudsmannakontoret som övervakar att domstolsbeslutet följs och kontoret välkomnar framstegen men säger samtidigt att det finns brister när det gäller de långsiktiga strategierna och finansiering av industriernas omställning. 

Text: Fabiana Frayssinet/IPS
Foto: Dario Alpern/Wikimedia Commons