Argentina: De lagrar regnvatten i kampen mot torkan

Vattenpöl. Foto: Dominicus Johannes Bergsma/Wikimedia/Commons

Småbrukare i den fattiga provinsen Chaco i nordöstra Argentina har fått allt svårare med tillgången till vatten under torrperioderna. Ett nytt projekt där regnvatten sparas i vattentankar kan vara räddningen.

Det regnar i Corzuela, en liten ort på landsbygden som har runt tio tusen invånare 26 mil från provinshuvudstaden Resistencia. När regnet väl kommer blir vägarna fyllda av lera och ibland omöjliga att ta sig fram på. För lokalbefolkningen är problemet dock vanligtvis bristen på nederbörd.

- När det inte regnar så regnar det inte över huvud taget och när det väl regnar så regnar det för mycket, säger den lokala bonden Juan Ramón Espinoza.

Han säger att det i alla tider har uppstått vattenbrist i regionen.

- Men det har blivit värre år efter år. Det finns perioder när det kan gå fyra, fem månader utan att en droppe vatten faller.

Befolkningen i Corzuela menar att de svåra torkorna har förvärrats av avskogningen i regionen - som är en konsekvens av den snabba utbredningen av sojaodlingar under de senaste åren.

- De har invaderat oss med sojaplantager och skogarna skövlas. De kommer hit med sina schaktmaskiner och slår ner allting på upp till fem tusen hektar mark. De lämnar inte kvar ett enda träd, säger Juan Ramón Espinoza.


Lagrar regnvatten 

Samtidigt har klimatförändringarna skapat längre och mer intensiva torkor. För de lokala småbrukarna har det lett till att de saknat vatten både för de egna behoven och till bevattning av sina odlingar.

- Vi tvingades lägga en halv dag med att gå fram och tillbaka med kannor och krus med vatten för att kunna tvätta och oss koka mat, berättar elvabarnsmamman Graciela Rodríguez.

Men det var förr.

- Om jag behöver vatten nu så kan jag bara gå och hämta det i mitt eget hus, säger Graciela Rodríguez leende.

Lösningen på vattenproblemen kom genom installationen av tankar där befolkningen samlar in och lagrar regnvatten. Lokalbefolkningen hade dock inte råd att göra detta själva, men tack vare ett stöd från bland andra FN:s utvecklingsprogram, UNDP, kunde projektet genomföras.

Den första delen genomfördes mellan 2013 och 2015 då fem gemensamma vattentankar byggdes. Nu ska ytterligare åtta genemsamma tankar byggas, liksom ytterligare 30 som ska användas av enskilda hushåll.

Tekniken är enkel och billig. Vattnet samlas in genom att småbrukarnas enkla bostäder förses med takrännor som under regnperioder samlar in och leder vattnet till de stora vattentankarna.

- Efter att befolkningen fått lära sig hur tankarna byggs kan de själva bygga dem utanför sina egna hus, berättar teknikern María Eugenia Combi som är engagerad i projektet.

Sjunkande grundvattennivå

Traditionellt har befolkningen varit beroende av sina egna vattenbrunnar både för de egna behoven och till bevattning. Men Gabriela Faggi vid det argentinska Institutet för industriteknik, Inta, som arbetar som teknisk rådgivare inom projektet, påpekar att de återkommande torkorna har lett till sjunkande grundvattennivåer. Vattnet i många brunnar har dessutom visat sig innehålla höga nivåer av natrium och i vissa fall även arsenik.

Tack vare de nya vattentankarna är rent vatten nu tillgängligt året om.

- Tack vare vår tank kan vi numera till och med slösa på vattnet, säger Jésica Garay, en ung mamma som studerar till att bli lärare.

- Vi behöver inte längre oroa oss för att inte ha råd med mat på grund av att vi tvingats använda pengarna för att köpa vatten, säger hon.

Ett av de organ som finansierat projektet är Global Environment Facility, genom sin satsning Small Grants Program, SGP. Det är ett program som under lång tid arbetat för att visa att småskaliga folkligt baserade initiativ kan användas för att hantera globala miljöproblem. 

Text: Fabiana Frayssinet/IPS
Foto: 
Dominicus Johannes Bergsma/Wikimedia/Commons