Argentina bygger allians med Kina

Argentinas president Cristina Fernández och Kinas president Xi Jinping möttes i Peking och undertecknade en rad nya avtal i början av februari.

President Cristina Fernández kallar den nya relationen med Kina en "integrerad strategisk allians". Länderna undertecknade 22 avtal den 4 februari.

Överenskommelserna innefattar rymdteknik, gruvdrift, energi, finans- och boskapsfrågor samt kultur. Bland annat ska två kärnkraftverk och två vattenkraftverk byggas i Argentina, vilket betraktas som avgörande för att landet ska kunna bli självförsörjande på energiområdet. Kina bygger även en rymdstation i Neuquen.

- För Argentina är relationen med Kina viktig för anpassningen till 2000-talets internationella system. Dessa band utgår från det nya navet i den globala ekonomin, Kina-Asien, säger Jorge Castro, Kinaexpert och chef för Institutet för strategisk planering i Argentina.

Beroende av varandra

Han påpekar att Kina är Sydamerikas ledande handelspartner, på grund av den stora importen av råvaror, vilket innebär en grad av ömsesidigt beroende.

- Kina är beroende av de sydamerikanska länderna för att kunna förse sin befolkning med mat, säger han till IPS.

Kina är Argentinas näst största handelspartner efter grannlandet Brasilien, trots långvariga relationer med USA och europeiska länder.

År 2014 uppgick exporten till Kina till 42 miljarder kronor medan importen uppgick till 91 miljarder kronor, motsvarande 11,5 procent av landets handelsbalans, enligt Argentinas handelskammare.

Redan innan mötet i Peking hade de två länderna skrivit under investeringsavtal. Kinas statliga oljebolag Sinopec och det statliga argentinska oljebolaget YPF har ett avtal för exploatering av Vaca Muertas olje- och gasfyndigheter i södra Argentina.

Argentinas industri kritisk

Det finns också en överenskommelse om att Kina ska stå för 21 miljarder kronor i finansiering för upprustning av järnvägar som används för att transportera argentinska och brasilianska jordbruksprodukter till chilenska hamnar vid Stilla havet.

- Investeringsavtalen med Kina är viktiga för infrastrukturen som skapar den utveckling som Argentina behöver, säger ekonomen Fernanda Vallejos IPS.

I juli 2014 kom Argentina och Kina överens om ett valutabyte på motsvarande 92 miljarder kronor för att stärka Argentinas försvagade valutareserver.

Delar av näringslivet i Argentina är dock kritiska till alliansen med Peking, bland annat Argentinas industriförbund, UIA. Förbundet menar att investeringsavtalet som undertecknades i juli förra året innehåller klausuler som utgör ett hot mot Argentinas utveckling. Enligt UIA har Kina två centrala mål - att befästa de kinesiska företagens plats i globala värdekedjor samt att anskaffa råvaror. UIA befarar att billig kinesisk arbetskraft kommer att ersätta lokal arbetskraft.

Jorge Castro menar dock att relationen mellan Kina och Argentina bör ses i ett bredare sammanhang. Han säger att de kinesiska direktinvesteringarna väntas uppgå till en biljon dollar under de närmaste tio åren.

- Frågan är hur Argentina kan få del av de kinesiska investeringarna inom industrin de kommande 10 till 20 åren, säger han.

Argentinas export till Kina är hälften så stor som importen. Exporten består främst av råvaror och jordbruksprodukter medan importen främst utgörs av bland annat maskiner, elektronik, datorer och telefoner.

Text: Fabiana Frayssinet/IPS