Ambitiöst klimatmål osynligt under valet

Costa Rica satsar på att bli det första koldioxidneutrala landet i världen till år 2021. Men frågan om koldioxidneutralitet har lyst med sin frånvaro under valrörelsen i landet.

Om frågan kommer att prioriteras av den kommande presidenten återstår att se. För de över tre miljoner väljarna väntar en andra valomgång i landet den 6 april.

I den första valomgången den 2 februari fick center-vänsterkandidaten Luis Guillermo Solís från partiet PAC 31 procent av rösterna medan Johnny Araya från det regerande mittenpartiet PNL fick 29 procent av rösterna, enligt preliminära officiella uppgifter.

"Inte realistiskt"

- Studier visar att det inte är realistiskt att nå koldioxidneutralitet till 2021. Vi måste ta steg i den riktningen men i realiteten skulle målet kunna nås först 2025, säger Patricia Madrigal PAC:s miljörådgivare.

År 2007 beslutade Costa Rica att bli det första koldioxidneutrala landet i världen till år 2021 - året då landet firar 200 år av självständighet.

Experter och tjänstemän som IPS talat med medger att den nya regeringen som kommer att tillträda den 8 maj kommer stå inför stora utmaningar inom jordbruket och inom transport- och energiområdet för att målet ska kunna uppnås. Dessutom ska målet uppnås utan att man gör avkall på den ekonomiska tillväxten.

- Så länge som målet för koldioxidneutralitet inte är relaterat till transportsektorn - som står för de största koldioxidutsläppen - är det bara ord som är till för att locka till sig internationell finansiering, säger Mónica Araya vid organisationen Clean Costa Rica.

René Castro, landets energi- och miljöminister, säger till IPS att arbetet för koldioxidneutralitet går framåt, men medger att det är ett problem att transportsektorn står för 42 procent av landets koldioxidutsläpp.

Två prioriterade områden är ett minskat beroende av fossila bränslen och en modernisering av kollektivtrafiken. Hundratals busslinjer och en upprustad järnväg förbinder de fyra största städerna i landet.

Kostsamma klimatförändringar 

Både PAC och PNL har föreslagit uppbyggnad av en elektrifierad järnväg i huvudstaden och nya fordon inom kollektivtrafiken. Båda partier vill reformera institutionerna som leder landets miljöarbete. PAC vill att en grupp över ministernivå ska leda arbetet med klimatåtgärder medan PLN har presenterat en nationell miljöstrategi.

Costa Rica har lyckats öka sitt skogstäcke från 21 procent 1983 till 52 procent 2012 bland annat med hjälp av en lokal föregångare till FN-programmet Redd för finansiering av skogsprojekt för minskade utsläpp.

Men enligt en rapport som beställdes 2013 av det nationella rådet för rektorer vid landets statliga universitet ökade landets ekologiska fotavtryck med 43 procent mellan 2002 och 2012. Ekologiskt fotavtryck kallas den landyta som behövs för att förse befolkningen i ett område med mat, transporter och bränsle och för att ta hand om avfall och utsläpp. År 2012 uppgick koldioxidutsläppen till 16 miljoner ton.

För att bli koldioxidneutralt måste Costa Rica minska sina koldioxidutsläpp så mycket som möjligt och kompensera för återstående utsläpp genom återplantering av skog.

Inom den privata sektorn certifieras företag som är koldioxidneutrala och hittills har åtta företag godkänts.

Enligt officiella beräkningar kommer Costa Rica släppa ut nära 21 miljoner ton koldioxid år 2021, och enligt planerna ska 75 procent av utsläppen kompenseras genom skogsområdenas förmåga att absorbera koldioxid.

En studie gjord av forskaren Roberto Flores visar att klimatförändringarna har kostat landet motsvarande 4,6 miljarder kronor mellan 2005 och 2011.

Text: Diego Arguedas Ortiz/IPS