Allt fler stadsbor emot gruvnäringen

En enkät i Guatemala visar att missnöjet med mineralutvinning växer i städerna. Analytiker menar att information om låga skatteintäkter, miljöskador, våld och kriminalisering i relation till gruvindustrin på landsbygden har nått stadskärnorna. På landsbygden är motståndet fortfarande starkt. Kritiker menar dock att enkäten är dåligt utförd och att motståndet egentligen beror på missförstånd. 

Enligt en stor enkätundersökning i Guatemala, utförd av Encuesta Libre, är en majoritet av landets invånare emot gruvindustrin. Totalt ligger missnöjet på 66 %, samma nivå som tidigare år. Men i stadskärnorna har motståndet ökat med elva procentenheter, från strax under 50% 2013 till 60% idag. Starkast är motståndet på landsbygden där missnöjet uppgår till 69 %.

Ökad förståelse för problemen

Pedro Maldonado, chef för det Juridiska Centrat för Sociala frågor och Miljö (Calas) säger till tidningen Prensa Libre att han ser det ökade motståndet som en signal till regeringen att omstrukturera sin policy för mineralutvinning.

- Folket i landet har förstått att med den nuvarande handelspolicyn skänker staten bort våra naturresurser.

Maldonado tror dessutom att missnöjet med gruvindustrin beror på folkets ökade förståelse för problemen relaterade till industrin.

- Man har börjat förstå att makthavare använder våld och kriminalisering mot de människor som motsätter sig utbyggandet av gruvindustrin. Mest förvånande är att motståndet växer bland unga vuxna, en grupp som man tidigare trodde brydde sig lite om ämnet.

Julio González från organisation Madre Selva kommenterar att den nya statistiken visar att fler människor har tagit sig tid att lära sig om gruvindustrins effekter. Vidare tycker han inte att det fortsatt starka stödet på landsbygden är förvånande.

- Många av de människor som bor på landsbygden, speciellt ursprungsfolk, har levt nära naturen i århundraden. Dessa människor ser att gruvindustrin skadar deras jord, luft och vatten.

Kritiker hänvisar till felinformation

Men enkäten har även fått kritik. Fernando López från Departementet för Industri i Guatemala (Cámara de Industria de Guatemala) argumenterar för att resultatet på enkäten beror på att folket i Guatemala är felinformerade.

- Det börjar med en rykte som sprider sig. Om någon hör att gruvindustrin är skadlig, sprider sig den uppfattningen ut till fler människor, vilket leder till ett ökat motstånd. 

Mario Orellana, ordförande för Enheten för Utvinningsindustri stämmer in på López uttalande.

- Gruvindustrin och mineralutvinningen har nått en så pass hög teknologisk nivå att det kan utföras i perfekt harmoni med naturen. Det vore oansvarigt att säga att gruvindustrin borde ske på andra platser, men inte här. Vi kan inte neka världens efterfrågan på mineraler.

Text: Robin Rocksten, Praktikant för Latinamerikagrupperna