Abortförbudet - ett ständigt aktuellt tema i Bolivia

Huruvida abort ska vara ett förbud eller en rättighet debatteras flitigt i Bolivia. I dagsläget råder abortförbud – med undantag för om kvinnan utsatts för övergrepp eller riskerar fara för livet om graviditeten fullföljs. Osäkra aborter är även den tredje största orsaken till mödradödlighet.

I slutet av augusti höll aktivistgruppen Colectivo Rebeldia tillsamans med Pacto Nacional en konferens i La Paz på temat abort där det presenterade det arbete som de genomför tillsammans med flera andra organisationer för fri abort. Rubriken för konferensen löd ”Olika sett att se på abort: socialisering och undersökningar i Bolivia”

Aktivisten Guadalupe Perez från gruppen La compania 28 de Septiembre para despanalisar el aborto en Bolivia berättar att de tillsammans med andra organisationer bildat Pacto Nacional, den nationella pakten, för att tillsammans arbeta med abortfrågan med en enad kraft. Gruppen har arbetat fram kriterier och förslag till regeringen som motiverar fri abort.

Abortfrågan är känslig på hela kontinenten. Fri abort råder endast i Kuba, Uruguay, Guayana och vissa delstater i Mexiko. I vissa länder är aborten totalt förbjuden under alla omständigheter och leder till fängelse och/eller böter. Dit hör exempelvis Chile.

Under 70-talet beslöt Bolivia att tillåta abort då kvinnan utsatts för övergrepp eller om graviditeten innebär en hälsofara för modern. Dock har det varit en stor kamp för kvinnor som enligt lag borde få göra abort att kunna genomföra ingreppet.

- Kvinnorna var tidigare tvungna att få ett juridiskt godkännande för att kunna göra abort, vilket kunde fördröja processen så pass att när beslutet kom hade barnet redan fötts, säger Guadalupe Perez.

Sedan januari 2014 har dock den juridiska processen snabbats upp, men istället sätter andra instanser käppar i hjulen för de kvinnor som har rätt till abort. Guadalupe Perez berättar att det till exempel kan vara svårt att få ut kopia på brottsanmälan från polisen, något som behövs för att läkaren ska gå med på att genomföra ingreppet. Trots detta berättar hon att sedan 2014 har 36 aborter utförts jämfört 2-3 stycken aborter per år när kvinnan var tvungen att ansöka om abort.

Colectivo Rebeldias arbetar bland annat med att avkriminalisera abort både i sociala samanhang och i kulturella. De är även aktiva för att hälsoministeriet inte ska släppa frågan. Ett arbete som gruppen anser har gett resultat:

- Vi ser skillnad idag jämfört med tidigare, det är fler som närmar sig och ber om underlag för abortfrågan, det anser vi som en bra bit på väg, säger Guadalupe Perez.

Under konferensen i augusti presenterade Colectivo Rebeldia studier de genomfört på landsbygden gällande attityder till abort och preventivmedel och jämförde dem med liknande studier i städerna. Resultaten pekade på att de rurala områdena styrs i högre grad av konservativa tankar och att det i storstäder som La Paz är mycket enklare att prata om sex och att använda preventivmedel.

Av personerna som deltog i studien hade cirka 5 procent inte kännedom om hur preventivmedel kan användas och cirka 20 procent av kvinnorna uppgav att de inte ville använda preventivmedel. Guadalupe Perez som arbetat med studien förklarar att de 20 procent av kvinnorna som inte ville använda preventivmedel var kvinnor som fyllde i att de inte använde preventivmedel av personliga skäl. - Det kan till exempel vara att maken inte tillåter det, förklarar hon. 

- Det finns vissa sjukhus som även kräver att mannen ska komma och skriva under då kvinnan ska börja använda preventivmedel. Det påminner om 1800-talet. Vi anser inte att abort skall vara en ny metod av preventivmedel, men aborten blir aktuellt då preventivmedlen misslyckats och det inte finns någon utväg, det är en rätt vi kvinnor måste få ha, säger Guadalupe Perez.

Text och foto: Wendy Reyes Panuni, Svalorna Latinamerika i La Paz