mänskliga rättigheter

Vatten: Rättigheten som är en handelsvara

Tankbilar kör ut dricksvattnet till invånarna i Canela, Copiapo, Chile. Foto: Diario El Día (Diarioeldia.cl)

Sju liter dricksvatten per person och dag. Det är vad invånarna i Canela, Chile, har tillgång till. 6 miljoner liter vatten per dag. Det är i runda tal vad en guldgruva förbrukar. Vattnet har blivit politik och människors tillgång till vatten beror i många fall mer på hur det förvaltas och vårdas än dess förekomst i naturen.

Före detta polischef döms för massakern på spanska ambassaden

Manifestation utanför domstolen när rättegångsförhandlingarna inleddes den första oktober 2014. Foto: Julius Copcutt

På måndagskvällen fylldes den stora hörsalen i högsta domstolen i Guatemala City av applåder och glädjerop när den fällande domen mot Pedro García Arredondo lästes upp. De tre domarna som har dömt i fallet var eniga om att den före detta polischefen har gjort sig skyldig till mord, mordförsök och brott mot de mänskliga rättigheterna i samband med massakern på den spanska ambassaden 1980. 

Tillgång till vatten ingen mänsklig rättighet i El Salvador

En tidigare godkänd författningsändring som skulle innebära att rätten till vatten och mat skulle bli betraktade som mänskliga rättigheter stoppades nyligen i El Salvadors parlament. Beslutet ses som ett stort bakslag för de aktivister som kämpar för allas tillgång till rent vatten.

Applåder och glädje när Guatemalas ex-diktators dom meddelades

I fredags eftermiddag kulminerade tjugoåtta dagars intensiva och dramatiska rättegångsförhandlingar i Guatemala City. Den förre diktatorn José Efraín Ríos Montt dömdes till 80 års fängelse för folkmord och brott mot mänskligheten för massakrerna mot maya-ixilbefolkningen under sin tid vid makten 1982-1983. Aktivister, diplomater, allmänheten och en internationell presskår strömmade under fredagen till Corte de Suprema Justicia i Guatemala City för att bevittna domen i ett historiskt rättsfall.

Kritiserat förslag om straffrihet drogs tillbaka i Guatemala

Den guatemalanska staten meddelade i början av januari att den inte längre tänkte erkänna den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheters rätt att behandla och döma fall där brotten begicks före 1987. Förslaget fick genast skarp kritik då det skulle innebära att redan fastställda domar i fall som massakrerna i Plan de Sánchez och Rio Negro ogiltigförklaras. Nu har förlaget dragits tillbaka. Den 2 januari presenterade Guatemalas president Otto Pérez Molina ett nytt dekret, 370-2012, som begränsar den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheters befogenheter.

Rent vatten fortfatande bara en mänsklig rättighet i teorin

I juli 2010 slog FN:s generalförsamling fast att tillgång till rent vatten och sanitet är mänskliga rättigheter. Många hyllade resolutionen som en historisk framgång. Men två år efter att den antogs tvingas fortfarande över 780 miljoner människor leva utan tillgång till rent vatten medan många fler även saknar sanitära anläggningar, enligt FN. Det återstår fortfarande mycket arbete innan denna mänskliga rättighet tillförsäkrats alla, slår en koalition bestående av 15 internationella organisationer fast i ett brev till FN:s medlemsländer.

Hård kritik mot Chavez i ny rapport

Human Right Watch (HRW) riktar i en nyligen publicerad rapport stark kritik mot Venezuelas president Hugo Chavez och menar att han under sina tolv år som president "kidnappat statliga institutioner och urholkat mänskliga rättigheter". - Det som påstås i rapporten är lögner, menar Venezuelas riksåklagare Luisa Ortega Diaz.

Uppmärksammad dag mot rasism i Bolivia

Den 24 maj minns Bolivia händelserna som skedde samma datum 2008, då en grupp småbrukare blev förödmjukade och misshandlade i Sucre. Runtom i landet demonstrerades det därför mot rasism och diskriminering i torsdags, och på flera håll anordnades stora tillställningar för att hylla mångfalden.

Diktaturens offer kräver rättvisa

Offer för politiskt våld under diktaturerna i Bolivia, 1964-1982, har satt upp ett läger utanför justitieministeriet sedan snart 60 dagar tillbaka. De kräver att den lag som godkändes 2004 gällande ekonomisk ersättning och hjälp till människor som drabbats av diktaturen, efterlevs. Den 1 maj i år godkände Bolivias president Evo Morales listan på de personer som ska få ta del av ersättningen för att ha drabbats av politiskt våld enligt lagen gällande offer för diktatur; lag nummer 2640.

Alternativt toppmöte för fram det civila samhällets röster

Mänskliga rättigheter, avmilitarisering och fred stod på agendan när tusentals representanter för organisationer, sociala rörelser och vänsterpartier från hela den amerikanska kontinenten samlades i Cartagena. Det alternativa mötet gick under namnet Folkets toppmöte (la Cumbre de los Pueblos) och hölls samtidigt som det officiella toppmötet. Målet med det alternativa, parallella mötet var att protestera mot det internationella toppmötet och uttrycka sitt missnöje mot att viktiga frågor uteslutits från den multilaterala agendan i regionen.

Sidor

Prenumerera på mänskliga rättigheter