Ny lag ger kvinnor jord i Nicaragua

- Det här är ett historiskt beslut, dels för att det är det första i sitt slag och dels för att initiativet kommer från oss själva, säger Maria Teresa Fernández från Nätverket för kvinnor på landsbygden.Lagen innebär att en fond införs som ska användas för att skapa en rättvisare fördelning av jorden mellan könen. Nätverket för kvinnor på landsbygden har sedan 2005 fört en kampanj för att få till stånd lagen.


María Teresa Fernández är ordförande i Nätverket för kvinnor på landsbygden.: David Rosenberg
- Inför valet 2006 utnyttjade vi partiernas kampanjer, säger María Teresa Fernández. Vi kontaktade kandidaterna till parlamentsvalet för att se vilka som ville stödja vårt lagförslag. Vi fann en som lovade att kämpa för lagen, Alba Palacios som valdes in för regeringspartiet FSLN.I oktober 2007 lämnade Nätverket för kvinnor på landsbygden sitt lagförslag till Alba Palacios i parlamentet. I november skickades det vidare på remiss. Medan förslaget synades inledde Nätverket för kvinnor på landsbygden sitt arbete för att få ett brett politiskt stöd för lagen.- Det var två år och sju månader av hårt påverkansarbete, av att skicka deklarationer, göra proklamationer och anordna manifestationer. I oktober förra året anordnade vi en utställning utanför parlamentet, där vi förklarade för dess ledamöter vilka vi är och hur mycket vi producerar utan att själva ha tillgång till jord, fortsätter María Teresa.Historiskt beslutGenomslaget i parlamentet blev stort och den 5 maj i år röstades lagen igenom. Innan dess bjöds dock representanter från Nätverket för kvinnor på landsbygden in för att se över texten som arbetats fram.- Vi korrigerade en del formuleringar för att understryka att lånen verkligen ska tillkomma kvinnor i hemmen. Vi ville även att det skulle definieras hur återbetalningen av lånen går till. För det är lån det handlar om, ingen jord kommer att ges bort, säger María Teresa.Nätverket för kvinnor på landsbygden har gjort undersökningar bland kooperativ i Nicaragua. Av de 2834 kvinnliga medlemmar som tillfrågades så är det bara 35 procent som äger jord. Resten måste arrendera den. - Ser man till tidigare jordreformer så har kvinnor alltid blivit förfördelade. Därför är det här ett historiskt beslut. För första gången på 500 år har en lag tagits fram för kvinnor på landsbygden, avslutar María Teresa Fernández.

David Rosenberg

Fakta

Nätverket för kvinnor på landsbygden heter på spanska Coordinadora de Mujeres Rurales. Deras arbete för att få igenom den nya lagen har stötts av svenska organisationer, bland andra Kooperation utan gränser.