Ny fiskelag hotar småfiskares existens

Småfiskare runt om i Chile protesterar med full styrka mot det lagförslag som i princip kan komma att privatisera fisketillgångarna i Chiles hav. Om lagen röstas igenom riskerar inte bara 81 000 småfiskare att förlora sin inkomstkälla - den chilenska staten riskerar även att förlora kontrollen över fiskevattnen och hur de används.

- Lagförslaget innebär att en rad nya villkor ställs på den lilla fiskaren, medan inga ökade krav ställs på industrifisket. Till exempel kommer de små fiskarna att tvingas betala ett patent för sin båt i relation till storleken. Idag finns inte den kostnaden, berättar Alberto Millaquén, från fackförbundet för småfiskare i Quellón på ön Chiloé, Sindicato de Pescadores Artesanales nr 1 de Quellón, för Latinamerika.nu.

I Quellón har protesterna under måndagen och tisdagen varit radikala, precis som i flera andra viktiga hamnstäder i Chile. Fiskarna ockuperade stadens hamn och startade en vägblockad för att förhindra att lastbilar och andra fordon kunde färdas till och från hamnen.

- I tisdags kväll var det ett 80-tal lastbilar med lax som väntade på att kunna komma in i hamnen, det var bra, det innebar att vi kunde pressa politikerna för vår sak.

Små resultat

På onsdagsförmiddagen lokal tid hade fiskarna lyckats få igenom några av sina krav inför omröstningen om den nya fiskelagen i kongressens deputerandekammare, som kommer att ske inom en vecka. Men i det stora hela är det små vinster; patentavgiften kommer att gälla från en viss storlek på fiskebåt och uppåt istället för att gälla alla båtar, och dagens för småfiskare reserverade fiskevatten längs kusterna kommer att förlängas ett stycke söderut och omfatta några för fiskarna viktiga kanaler.

- För oss är det oerhört viktigt att visst fiskevatten skyddas från industrifiskarna, för när de är ute med sina stora båtar kommer inte fisken in till oss, säger Alberto Millaquén.

Vägblockad utanför Quellón i protest mot förslaget om ny fiskelag.: Alberto Millaquén.

Men det extra skydd man lyckats få Fiskekommissionen att gå med på att införa i lagförslaget är minimalt. Det innebär att fiskevattnet längs delar av Chiles kust kommer vara till enbart för småfiskare från stranden och 1,6 kilometer ut i havet. Det verkliga kravet från småfiskarnas sida innebar att hela Chiles kust skulle skyddas mot industrifisket från stranden och åtta kilometer ut i havet.

Småfiskarna har även ställt krav på ökat stöd till småfiskare som vill utveckla sin verksamhet, både i form av ekonomiskt och tekniskt stöd, men enligt tidningen The Clinic finns inget sådant med i lagförslaget. Vad som däremot finns är ett krav på att småfiskarna utrustar sina båtar med GPS.

Havets tillgångar blir handelsvara

Juan Carlos Cárdenas, från den ideella organisationen Centro Ecoceanos, oroas dock inte bara för småfiskarnas framtid utan även för havets hälsa. Till tidningen La Tercera säger han att lagförslaget innebär att havet privatiseras. Både vad gäller fiskerätt i, tillgång till och användning av fiskeområden. Väl industrifiskeföretagen köpt sina fiskerättigheter är dessa rättigheter i deras ägo tills de beslutar sig för att sälja dem.

- I samband med att man [staten] överlämnar fisketillgångarna lägger man även grunden för att upprätta en andrahandsmarknad för försäljning, inköp och leasing av kvoter och vattenbruk för fiskodling. Staten kommer inte längre ha med tillgången till och användningen av fisketillgångarna att göra, det kommer att vara en fråga för de privata företagen i vilken marknaden kommer att styra, säger han.

Kollapsat fiskebestånd

Juan Carlos Cárdenas påpekar även att den chilenska fiskeindustrin redan nu befinner sig i kris på grund av överexploatering av fiskevattnen.

- 70 procent av de viktigaste fisketillgångarna i landet har kollapsat eller är på väg att överexploateras. [...] Fångsten av makrill har till exempel minskat från 4,5 miljoner ton årligen till mindre än 300 000 ton det senaste året, dessutom har makrillen minskat i storlek med 80 procent.

Att lagen skulle innebära ökat utfiske anser dock inte ekonomiministern, Pablo Longueira, som är den som formulerat förslaget.
- Det största problemet med denna lag [dagens fiskelag] är att aktörerna själva avgör hur stora deras fiskekvoter ska vara i det Nationella Fiskerådet, därför förstår jag att det är många som protesterar, för att de kommer att förlora den makt de haft att definiera kvoterna, istället för att låta biologin och vetenskapen avgöra hur många fiskar vi har i Chile, säger Longueira under en presskonferens till La Tercera.

Att förslaget innebär en privatisering av fiskerätten håller han heller inte med om. Under samma presskonferens säger han till tv-kanalen 24horas:

- Det existerar inte någon privatisering av fisket i lagförslaget. Kan ni tala om var den paragrafen är? Den finns inte.

Men även om det inte står uttryckligen i lagförslaget, menar tidningen The Clinic att lagen i praktiken innebär att sju av Chiles rikaste familjer mer eller mindre kommer att dela på de nära 3000 miljoner dollar som fisket genererar. Redan idag styr dessa sju familjer, Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo och Santa Cruz, tillsammans över 76 procent av Chiles fiskeindustri genom sina många bolag, skriver tidningen.

Text: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna
Foto: Lisa Karlsson och Alberto Millaquén