Ny EU-lag mot korruption

EU har beslutat att genomföra en lagstiftning mot korruption. Beslutet innebär bland annat att gas, olja och gruvindustrier måste redovisa de betalningar de gör i resursrika länder. Organisationer applåderar lagstiftningen, men menar även att den saknar fokus på skatteflykt.

Med den nya lagstiftningen kommer utvinningsindustrier framöver att behöva redovisa skatter, royalties och licenser till regeringen i det land där de har verksamhet. Det kommer i sin tur att leda till en större transparens och att det blir lättare för medborgare att ställa krav på sina regeringar att visa hur naturresurserna används. Företagen kommer även att behöva redovisa betalningar för projekt.
- Det är fantastiska nyheter att EU rör sig mot en lag som kommer att hjälpa människor att utnyttja sina länders naturrikedomar för att ta sig ur fattigdom. Men EU-politikerna hade kunnat ta en djärvare ställning mot skatteflykt och korruption genom att inkludera andra sektorer som telekom- och byggnadsindustrierna, kommenterade Catherine Olier, organisationen Oxfams EU-utvecklingsexpert, beslutet.

Får ris och ros

Även svenska organisationer som tillsammans jobbat i kampanjen Finn Skatten, en kampanj som syftar till att stoppa kapital- och skatteflykt, menar att beslutet är ett framsteg - men lyfter också fram att det har sina brister.
- Det är viktigt att veta vilka betalningar företag gör till regeringar, men det räcker inte för att kunna avgöra om företagen betalar den skatt de är skyldiga. Så länge de inte behöver redovisa fler ekonomiska uppgifter som vinst, omsättning, och antal anställda i varje land de verkar kommer europeiska företag kunna fortsätta att smita med skatten från fattiga länder, säger Kristina Fröberg, policyrådgivare på Forum Syd.
De kommande månaderna ska EU-kommissionen, parlamentet och ministerrådet officiellt godkänna överenskommelsen vid en omröstning.

 

Text: Lina Karlsson, Latinamerikagrupperna
Foto: Wikimedia Commons

Fakta

Kampanjen Finn Skatten

19 svenska organisationer står bakom kampanjen, som uppmanar den svenska regeringen att agera mot skatteflykt från fattiga länder. Kampanjen drivs även tillsammans med organisationer i Danmark (se www.findskatten.nu)