Barn och unga vill stoppa våld

*Varje år diskuterar över tiotusen barn och unga i Arequipa-regionen i södra Peru olika frågor av intresse för dem. I år har man behandlat bland annat våld och barnarbete. Diskussionerna startar på klassrumsnivå, går vidare på kommunnivå och kulminerar i ett ungdomsparlament som lämnar över sina förslag till myndigheterna i regionen. I år deltog runt 150 unga under två dagar i slutet av september.*

Ungdomsparlamentet hålls varje år i september i staden Arequipa. Denna gång var den 15:e i ordningen. Förutom våld och barnarbete tog man även upp skolans förmåga att utveckla barnens talanger.

Under diskussionerna uttryckte barnen att våldet har blivit en stark del i livet och kulturen. ”Vi ser våld överallt och runtomkring oss, vi och andra drabbas av detta och det måste stoppas”, menar de.

För att ändra på situationen föreslås att satsa mer på utbildning, förbättra skolorna, främja etiska principer och attityder hos barnen och inte vara rädd att peka ut våldsutövarna.

De äldre deltagarna gjorde en övning med frågor som: hur ser den ideala skolan ut och vad kan vi få från den? Och hur skulle en idealisk lärare arbeta och vara som pedagog? Sedan jämfördes dessa modeller med deras verkliga skolor och lärare.


- Det var roligt och givande, det borde göras liknande övningar i varje skola”, tyckte Ingrid, 15 år, efter parlamentet.

_Emir Figueroa_