Enighet mellan andinska ursprungsfolk

*Ursprungsfolksrörelser och organisationer från fem andinska länder kunde på en historisk kongress enas om en gemensam deklaration och handlingsplan.*

”Vi vill inte att staterna räcker ut en hand till oss, vi vill att staterna tar sina händer ifrån oss”. Så börjar den deklaration som antogs på den första kongressen för Coordinadora Andina, som består av organisationer från Chile, Bolivia, Peru, Ecuador och Colombia. Kongressen hölls i Cusco, Peru mellan den 15 och den 17 juli.


- Deklarationen är ett första dokument för att börja arbeta i kommissioner och den baseras på teman som territorium och naturresurser, som är centrala teman som vi måste diskutera med staterna. Genom de lokala ursprungsfolksrörelserna ska vi agera så att dessa respekteras och skyddas, säger Miguel Palacin Quispe från CONACAMI, Peru, som valts till politisk koordinatör för Coordinadora Andina under de kommande två åren.

Över 200 delegater och inbjudna från andra latinamerikanska länder såsom Guatemala och Argentina var samlade Cusco. Kongressen inleddes med en ceremoni i de gamla inka-ruinerna Sacsaywaman ovanför staden.


- När jag deltog i ceremonin kände jag att vi står inför en stor, historisk förändring som kan få betydelse globalt, säger Boaventura De Sousa Santos, portugisisk skribent och universitetsprofessor i USA.

Den enighet som kongressen innebär är historisk, menar Boaventura De Sousa Santos, och innebär en vilja att skapa en ny aktör.


- Fortfarande saknas representanter från kusten och från Amazonas, sedan kanske även rörelser från andra länder och kontinenter ansluter sig. Det här är en lång process, säger han.

Den stora utmaningen för urpsrungsfolksrörelsen i nuläget är att gå från motstånd till handling. Och att utmana de stater som slår hårt mot rörelserna, bland annat har mapuche-rörelsen i Chile utmålats som terrorister, samt bryta den medietystnad som finns kring organisationerna, menar Boaventura De Sousa Santos.

Den grupp med tio representanter som valts under kongressen ska samlas igen i Bolivia i höst för att göra upp en mer strategisk handlingsplan kring huvudämnena territorium och naturresurser, plurinationella stater, rättigheter och politiskt deltagande.

_Tove Silveira Wennergren_

Läs mer om kongressen på Coordinadora Andinas hemsida