Succé för vapenamnesti

*Målet var 80 000 frivilligt inlämnade vapen före årsskiftet. Vid november månads utgång var facit 233 000 omhändertagna handeldvapen av olika slag. Succén har fått regeringen att förlänga vapenamnestin med ytterligare sex månader.*

Sociologen Antônio Rangel, projektkoordinatör på Viva Rio, en NGO i Rio de Janeiro, är övertygad om att betydligt fler vapen kommer att kunna samlas in om regeringen lyckas mobilisera NGOs och sociala rörelser. Framgångarna behövs. Brasilien är etta i världen när det gäller antal människor som dör av vapen.

Kampanjen för att avväpna det brasilianska folket har blivit en dundersuccé. Målet för antalet inlämnade vapen lär uppnås mer än tre gånger om innan året är slut. Iniativet har fått pris av UNESCO. Alla är nöjda och glada, inte minst de som lämnar in sina vapen. Inte nog med att de slipper besvärliga frågor, de tjänar några hundralappar också, beroende på vapnets kaliber.

Till Rets (Revista do Terceiro Setor) säger sociologen Antônio Rangel att framgångarna kan bli mycket större om man lyckas mobilisera civilsamhället i vapeninsamlandet. Så har skett i Rio de Janeiro och São Paulo, där myndigheterna som en konsekvens har tagit emot väldigt många fler vapen än på andra håll i landet. Att vapenamnestin som inleddes i juli nu förlängs med sex månader hänger bland annat samman med att några av landets viktigaste kyrkosamfund hört av sig till regeringen och bett att få delta i avväpningskampanjen.

– Lagen garanterar amnesti, men det är klart att många skulle föredra att lämna in sina vapen till en NGO eller kyrka i stället för till polisen eller på en militärförläggning, säger Rangel, vars NGO Viva Rio tagit emot 5 500 vapen. Deras enkät visar att 89 procent av de omhändertagna puffrorna var olagliga.

Förutom att mobilisera civilsamhället anser Rangel att informationen om riskerna med vapeninnehav måste förbättras och spridas till större grupper.

I Brasilien räknar man med att mer än 100 personer om dagen dör på grund av vapenbruk i olika former, inte sällan efter familjegräl. Den siffran gör Brasilien till världsmästare i denna makabra gren. Uppskattningsvis cirkulerar mellan 14 och 20 miljoner handeldvapen, merparten olagliga, i landet.
-politik, brott, straff, våld-
_Filip Andersson_