Diversifiering av framgångsrik brasiliansk export

*Lite i skymundan av motsättningarna mellan president Luiz Inácio Lula da Silva och hans argentinske kollega Nestor Kirchner undertecknade Mercosur under sitt nyligen genomförda toppmöte viktiga handelsavtal med Indien och länderna i södra Afrika.*

I avtalet med Indien handlar det om att 450 produkter får reducerade tullavgifter, med den sydafrikanska unionen rör det sig om 950 varor som gynnas på samma sätt. För brasiliansk del är avtalen ett steg i rätt riktning för den starkt uttalade ambitionen att öka handeln med andra länder i syd.

En indikation på att detta håller på att ske är att hela 49 procent av det brasilianska exportvärdet under 2004 går till andra länder i syd. Som en tumregel brukar man säga att utvecklingsländer som Brasilien tenderar att exportera en tredjedel till fattiga länder och två tredjedelar till de rika.

En fördel med att exportera mycket till fattigare länder är att varorna som exporteras dit oftast är förädlade och har högre vinstmarginaler än de råvaror utvecklingsländer traditionellt säljer till rika länder.

Ökningen av handeln med ”bröderna” i syd har heller inte skett på bekostnad av export till mer traditionella handelspartners. Brasilien ökar under 2004 sin försäljning av varor och tjänster till USA med 15 procent och till EU med dryga 30 procent.
-handel, ekonomi-
_Filip Andersson_