Domstol avslog Pinochets försök att få beslut om åtal ogiltigförklarat

*Chile*
*Beslutet att ställa Chiles ex-diktator Augusto Pinochet inför rätta och sätta honom i husarrest står fast. Det konstaterade en domstol i Santiago på måndagen.*

Det har gått en vecka sedan domaren Juan Guzmán beslutade att Pinochet ska inför rätta, misstänkt för nio försvinnanden och ett mord under diktaturen. Pinochets advokater svarade med att försöka få beslutet ogiltigförklarat. Det chilenska rättsväsendet ger den möjligheten, som ska fungera som ett skydd för medborgarna mot olagliga gripanden.

Husarresten fick vänta. Först när domstolen tagit ställning till Pinochets begäran kunde processen gå vidare. Santiagodomstolen var enig i sitt beslut att avslå Pinochets begäran. Men husarresten får vänta lite till, för generalens advokater överklagade direkt till Högsta domstolen.

– Vi vill uttrycka vår absoluta tilltro till att landets högsta domstol kommer att rätta till det som enligt min mening är ett felaktigt domstolsbeslut. Beslutet är taget utan hänsyn till konstitutionen, de internationella avtalen, processlagen eller den situation som Pinochet genomlever, sa en av hans advokater till tidningen La Tercera.

Pinochet själv internerades i helgen på ett sjukhus i Santiago. Därifrån har hans anhängare nu på allvar satt igång den försvarskampanj som lyste med sin frånvaro för en vecka sedan. Nu har även landets arméchef uttryckt sin oro för ex-diktatorns hälsa.
-mänskliga rättigheter, övergrepp, politik, brott, straff-
_Ida Berg_