Miljökatastrof hotar svarthalsade svanar

*Chile*
*Svanpopulationen i ett naturskyddat område i södra Chile har sjunkit från 6000 exemplar till 2000 på fyra månader. Det rör sig om den svarthalsade svanen (cygnus melanocorypha), en sydamerikansk art som trivs på de sydligaste delarna av kontinenten.*

Naturskyddsområdet i flodsystemet utanför staden Valdivia är Chiles viktigaste häckningsplats för svarthalsade svanar. Men för några månader började mängder av döda svanar dyka upp i floden och de flesta av de som återstod sökte sig från området. Miljökatastrofen förvärras av att fåglarna inte har fortplantat sig den här säsongen. Orsaken är att den växt som svanarna normalt livnär sig på plötsligt har försvunnit och möjligen har svanarna också förgiftats.
Utsläpp från en cellulosafabrik tros vara boven i dramat. Analyser av vattnet och de döda svanarna visar på förhöjda halter av järn. Fabriken började fungera i början av året. Nu, flera månader efter att döda svanar började flyta upp, säger regeringen att den ska kontrollera fabriken noggrannare.
-miljö, djur-
_Ida Berg_