Kaffepriset upp

*Priset på kaffe har stigit kraftigt under hösten. Från noteringar på knappt 70 dollar per quintal (46 kilo) till strax under 100 dollar. För de starkt skuldsatta salvadoranska kaffeodlarna är det glädjande att priset stiger.*

Enligt bedömare beror prisökningen på att man i Kina nu dricker mer kaffe, samtidigt som den totala kaffeproduktionen minskat sedan kaffekrisen tog sin början runt 2001 med priser ner mot 40 dollar per quintal. Samma bedömare säger till högertidningen El Diario de Hoy att priserna kommer att hålla i sig också under första halvan av 2005 Priserna som refereras till är vad kaffet betingar för pris på New York-marknaden. De lokala kaffeproducenterna får ungefär hälften av priset på New York-marknaden.
-ekonomi, handel-
_Daniel Söderqvist_